@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-ACH
Αρχεία Ν. Αχαΐας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-ACH_JUS027
ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1835 - 1882]
Περιεχόμενα: Αποφάσεις 1 - 238. Αποφάσεις 1 - 210. Αποφάσεις 1 - 165. Αποφάσεις 1 - 203. Αποφάσεις 1 - 66. Αποφάσεις 1 - 211. Αποφάσε...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-ACH_JUS027

Τίτλος: ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ

Χρονολογίες: 1835 - 1882

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Αποφάσεις 1 - 238.
Αποφάσεις 1 - 210.
Αποφάσεις 1 - 165.
Αποφάσεις 1 - 203.
Αποφάσεις 1 - 66.
Αποφάσεις 1 - 211.
Αποφάσεις 1 - 222.
Αποφάσεις 223 - 457.
Αποφάσεις 1 - 270.
Αποφάσεις 271 - 555.
Αποφάσεις 1 - 234.
Αποφάσεις 235 - 442.
Αποφάσεις 1 - 370.
Αποφάσεις 371 - 678.
Αποφάσεις 1 - 338.
Αποφάσεις 339 - 671.
Αποφάσεις 1 - 379.
Αποφάσεις 380 - 742.
Αποφάσεις 1 - 254.
Αποφάσεις 255 - 590.
Αποφάσεις 1 - 252.
Αποφάσεις 253 - 528.
Αποφάσεις 1 - 458.
Αποφάσεις 1 - 267.
Αποφάσεις 268 - 539.
Αποφάσεις 1 - 255.
Αποφάσεις 256 - 819.
Αποφάσεις 1 - 240.
Αποφάσεις 612 - 842.
Αποφάσεις 410 - 653.
Αποφάσεις 871 - 1213.
Αποφάσεις 218 - 444.
Αποφάσεις 445 - 712.
Αποφάσεις 713 - 992.
Αποφάσεις 1 - 295.
Αποφάσεις 296 - 572.
Αποφάσεις 573 - 778.
Αποφάσεις 1 - 260.
Αποφάσεις 264 - 523.
Αποφάσεις 524 - 816.
Αποφάσεις 1 - 246.
Αποφάσεις 247 - 490.
Αποφάσεις 491 - 713.
Αποφάσεις 714 - 959.
Αποφάσεις 255 - 539.
Αποφάσεις 540 - 840.
Αποφάσεις 841 - 1108.
Αποφάσεις 1109 - 1400.
Αποφάσεις 1401 - 1662.
Αποφάσεις 1 - 299.
Αποφάσεις 300 - 600.
Αποφάσεις 601 - 900.
Αποφάσεις 901 - 1200.
Αποφάσεις 1201 - 1477.
Αποφάσεις 384 - 586.
Αποφάσεις 1 - 300.
Αποφάσεις 301 - 630.
Αποφάσεις 631 - 942.
Αποφάσεις 301 - 600.
Αποφάσεις 601 - 965.
Αποφάσεις 256 - 500.
Αποφάσεις 501 - 800.
Αποφάσεις 801 - 1100.
Αποφάσεις 1101 - 1394.
Αποφάσεις 241 - 530.
Αποφάσεις 531 - 820.
Αποφάσεις 821 - 1100.
Αποφάσεις 1101 - 1330.
Αποφάσεις 1331 - 1562
Αποφάσεις 301 - 599.
Αποφάσεις 600 - 899.
Αποφάσεις 900 - 1199.
Αποφάσεις 1200 - 1498.
Αποφάσεις 1500 - 1828.
Αποφάσεις 1 - 225.
Αποφάσεις 226 - 450.
Αποφάσεις 451 - 675.
Αποφάσεις 676 - 899.
Αποφάσεις 1200 - 1463.
Αποφάσεις 300 - 599.
Αποφάσεις 1365 - 1578.
Αποφάσεις 900 - 1279.
Αποφάσεις 600 - 896.
Αποφάσεις 1200 - 1468.
Αποφάσεις 601 - 899.
Αποφάσεις 900 - 1146.
Αποφάσεις 900 - 1106.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Αχαΐας

Φίλτρα αναζήτησης (x)

Χρονολογίες:

(π.χ. 1865)

Κατηγοριοποίηση:

Πλοηγηθείτε και επιλέξτε τις κατηγορίες που σας ενδιαφέρουν. Στην συνέχεια πατήστε το κουμπί "Εφαρμογή".
Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα