Παραγωγός

9.859 εγγραφές [1 - 20] Αναζήτηση:
Go
  ID Ανήκει σε Τύπος Κωδικός Όνομα
1   Φυσικό Πρόσωπο NOT023 Πηλάλας, Νικόλαος
2   Νομικό Πρόσωπο NOT001 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ
3   Νομικό Πρόσωπο NOT002 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΒΟΙΩΝ
4   Νομικό Πρόσωπο   ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΜΥΣΤΡΑ
5   Φυσικό Πρόσωπο   Αργυράκης, Χρήστος
6   Φυσικό Πρόσωπο PRI001 Στεργίου, Κωνσταντίνος
7 2 Νομικό Πρόσωπο COL010 ΙΧ Μεραρχία, 53ο Σύνταγμα
8   Νομικό Πρόσωπο EDU001 Ελληνικό Σχολείο Λαρίσης
9   Νομικό Πρόσωπο EDU002 Α' Ελληνικό Σχολείο Λαρίσης
10   Νομικό Πρόσωπο EDU003 Β' Ελληνικό Σχολείο Λαρίσης
11   Νομικό Πρόσωπο EDU004 Γ' Ελληνικό Σχολείο Λαρίσης
12   Νομικό Πρόσωπο BLA001 Επιχείρηση Ταμπασούλη - Πετσαρίδη
13   Φυσικό Πρόσωπο   Καλογιάννης, Βάσος
14   Φυσικό Πρόσωπο NOT001 Ροδόπουλος, Ανδρέας
15   Φυσικό Πρόσωπο NOT019 Παυλίδου - Μιστάρα, Νικολέττα
16   Φυσικό Πρόσωπο NOT002 Ιωαννίδης, Αγαθάγγελος Α.
17   Φυσικό Πρόσωπο NOT003 Γεωργιάδης, Ευστράτιος, Αντ.
18   Φυσικό Πρόσωπο NOT004 Γαρδίκης, Περικλής Γρ.
19   Φυσικό Πρόσωπο NOT005 Φαρμακίδης, Επαμεινώνδας
20   Φυσικό Πρόσωπο   Ταρκάση - Τσιαμπαλή, Παναγιώτα