@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000065
Φάκελος #065 - ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1868]
Περιεχόμενα: Αποφάσεις 1 - 191. Αποφάσεις 801 - 998.
Πλοήγηση [Υποφάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000065.SF0001
Υποφάκελος #001 - ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1868]
Αποφάσεις 1 - 191.
Πλοήγηση [Υποφάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000065.SF0002
Υποφάκελος #002 - ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1868]
Αποφάσεις 801 - 998.
Πλοήγηση [Υποφάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000065.SF0002
Υποφάκελος #002 - ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1868]
Αποφάσεις 801 - 998.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000066
Φάκελος #066 - ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1868]
Περιεχόμενα: Αποφάσεις 192 - 383. Αποφάσεις 587 - 800.
Πλοήγηση [Υποφάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000066.SF0001
Υποφάκελος #001 - ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1868]
Αποφάσεις 192 - 383.
Πλοήγηση [Υποφάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000066.SF0002
Υποφάκελος #002 - ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1868]
Αποφάσεις 587 - 800.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000067
Φάκελος #067 - ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1868]
Αποφάσεις 384 - 586.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000068
Φάκελος #068 - ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1868 - 1869]
Περιεχόμενα: Αποφάσεις 1 - 221. Αποφάσεις 222 - 426.
Πλοήγηση [Υποφάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000068.SF0001
Υποφάκελος #001 - ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1868 - 1869]
Αποφάσεις 1 - 221.
Πλοήγηση [Υποφάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000068.SF0002
Υποφάκελος #002 - ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1869]
Αποφάσεις 222 - 426.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000069
Φάκελος #069 - ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1869]
Περιεχόμενα: Αποφάσεις 427 - 629. Αποφάσεις 630 - 806.
Πλοήγηση [Υποφάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000069.SF0001
Υποφάκελος #001 - ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1869]
Αποφάσεις 427 - 629.
Πλοήγηση [Υποφάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000069.SF0002
Υποφάκελος #002 - ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1869]
Αποφάσεις 630 - 806.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000070
Φάκελος #070 - ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1869 - 1871]
Περιεχόμενα: Αποφάσεις 446 - 656. Αποφάσεις 807 - 1023.
Πλοήγηση [Υποφάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000070.SF0001
Υποφάκελος #001 - ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1870]
Αποφάσεις 446 - 656.
Πλοήγηση [Υποφάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000070.SF0001
Υποφάκελος #001 - ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1870 - 1871]
Αποφάσεις 446 - 656.
Πλοήγηση [Υποφάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000070.SF0002
Υποφάκελος #002 - ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1869]
Αποφάσεις 807 - 1023.
Πλοήγηση [Υποφάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000070.SF0002
Υποφάκελος #002 - ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1869]
Αποφάσεις 807 - 1023.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000071
Φάκελος #071 - ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1870]
Περιεχόμενα: Αποφάσεις 1 - 222. Αποφάσεις 222 - 445.
Μετάβαση στη σελίδα: 

Φίλτρα αναζήτησης (x)

Χρονολογίες:

(π.χ. 1865)

Κατηγοριοποίηση:

Πλοηγηθείτε και επιλέξτε τις κατηγορίες που σας ενδιαφέρουν. Στην συνέχεια πατήστε το κουμπί "Εφαρμογή".
Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα