@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000045
Φάκελος #045 - ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1863]
Αποφάσεις 296 - 572.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000046
Φάκελος #046 - ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1863]
Αποφάσεις 573 - 778.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000047
Φάκελος #047 - ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1864]
Αποφάσεις 1 - 260.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000048
Φάκελος #048 - ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1864]
Αποφάσεις 264 - 523.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000049
Φάκελος #049 - ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1864]
Αποφάσεις 524 - 816.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000050
Φάκελος #050 - ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1865]
Αποφάσεις 1 - 246.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000051
Φάκελος #051 - ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1865]
Αποφάσεις 247 - 490.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000052
Φάκελος #052 - ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1865]
Αποφάσεις 491 - 713.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000053
Φάκελος #053 - ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1865]
Αποφάσεις 714 - 959.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000054
Φάκελος #054 - ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1866]
Αποφάσεις 1 - 254.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000055
Φάκελος #055 - ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1866]
Αποφάσεις 255 - 539.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000056
Φάκελος #056 - ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1866]
Αποφάσεις 540 - 840.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000057
Φάκελος #057 - ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1866]
Αποφάσεις 841 - 1108.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000058
Φάκελος #058 - ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1866]
Αποφάσεις 1109 - 1400.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000059
Φάκελος #059 - ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1866]
Αποφάσεις 1401 - 1662.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000060
Φάκελος #060 - ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1867]
Αποφάσεις 1 - 299.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000061
Φάκελος #061 - ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1867]
Αποφάσεις 300 - 600.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000062
Φάκελος #062 - ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1867]
Αποφάσεις 601 - 900.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000063
Φάκελος #063 - ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1867]
Αποφάσεις 901 - 1200.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000064
Φάκελος #064 - ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1867 - 1868]
Αποφάσεις 1201 - 1477.
Μετάβαση στη σελίδα: 

Φίλτρα αναζήτησης (x)

Χρονολογίες:

(π.χ. 1865)

Κατηγοριοποίηση:

Πλοηγηθείτε και επιλέξτε τις κατηγορίες που σας ενδιαφέρουν. Στην συνέχεια πατήστε το κουμπί "Εφαρμογή".
Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα