@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-SAM_REG028.01.F000023
Φάκελος #023 - ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ  [1876]
Ληξιαρχικό βιβλίο του Δήμου Παλαιοκάστρου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-SAM_REG028.01.F000024
Φάκελος #024 - ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ  [1877]
Ληξιαρχικά βιβλία του Δήμου Παλαιοκάστρου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-SAM_REG028.01.F000025
Φάκελος #025 - ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ  [1878]
Ληξιαρχικά βιβλία του Δήμου Παλαιοκάστρου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-SAM_REG028.01.F000026
Φάκελος #026 - ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ  [1879]
Ληξιαρχικά βιβλία του Δήμου Παλαιοκάστρου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-SAM_REG028.01.F000027
Φάκελος #027 - ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ  [1880]
Ληξιαρχικά βιβλία του Δήμου Παλαιοκάστρου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-SAM_REG028.01.F000028
Φάκελος #028 - ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ  [1881]
Ληξιαρχικό βιβλίο του Δήμου Παλαιοκάστρου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-SAM_REG028.01.F000029
Φάκελος #029 - ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ  [1882]
Ληξιαρχικά βιβλία του Δήμου Παλαιοκάστρου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-SAM_REG028.01.F000030
Φάκελος #030 - ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ  [1883]
Ληξιαρχικό βιβλίο του Δήμου Παλαιοκάστρου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-SAM_REG028.01.F000031
Φάκελος #031 - ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ  [1884]
Ληξιαρχικό βιβλίο του Δήμου Παλαιοκάστρου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-SAM_REG028.01.F000032
Φάκελος #032 - ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ  [1885]
Ληξιαρχικό βιβλίο του Δήμου Παλαιοκάστρου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-SAM_REG028.01.F000033
Φάκελος #033 - ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ  [1886]
Ληξιαρχικό βιβλίο του Δήμου Παλαιοκάστρου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-SAM_REG028.01.F000034
Φάκελος #034 - ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ  [1887]
Ληξιαρχικό βιβλίο του Δήμου Παλαιοκάστρου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-SAM_REG028.01.F000035
Φάκελος #035 - ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ  [1888]
Ληξιαρχικό βιβλίο του Δήμου Παλαιοκάστρου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-SAM_REG028.01.F000036
Φάκελος #036 - ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ  [1889]
Ληξιαρχικό βιβλίο του Δήμου Παλαιοκάστρου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-SAM_REG028.01.F000037
Φάκελος #037 - ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ  [1890]
Ληξιαρχικό βιβλίο του Δήμου Παλαιοκάστρου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-SAM_REG028.01.F000038
Φάκελος #038 - ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ  [1891]
Ληξιαρχικό βιβλίο του Δήμου Παλαιοκάστρου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-SAM_REG028.01.F000039
Φάκελος #039 - ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ  [1892]
Ληξιαρχικό βιβλίο του Δήμου Παλαιοκάστρου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-SAM_REG028.01.F000040
Φάκελος #040 - ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ  [1893]
Ληξιαρχικό βιβλίο του Δήμου Παλαιοκάστρου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-SAM_REG028.01.F000041
Φάκελος #041 - ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ  [1894]
Ληξιαρχικό βιβλίο του Δήμου Παλαιοκάστρου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-SAM_REG028.01.F000042
Φάκελος #042 - ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ  [1895]
Ληξιαρχικό βιβλίο του Δήμου Παλαιοκάστρου.
Μετάβαση στη σελίδα: 

Φίλτρα αναζήτησης (x)

Χρονολογίες:

(π.χ. 1865)

Κατηγοριοποίηση:

Πλοηγηθείτε και επιλέξτε τις κατηγορίες που σας ενδιαφέρουν. Στην συνέχεια πατήστε το κουμπί "Εφαρμογή".
Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα