@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-SAM_REG009.01.F000044
Φάκελος #044 - ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ  [1898]
Ληξιαρχικό βιβλίο του Δήμου Καστανιάς.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-SAM_REG009.01.F000045
Φάκελος #045 - ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ  [1899]
Ληξιαρχικό βιβλίο του Δήμου Καστανιάς.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-SAM_REG009.01.F000046
Φάκελος #046 - ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ  [1900]
Ληξιαρχικό βιβλίο του Δήμου Καστανιάς.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-SAM_REG009.01.F000047
Φάκελος #047 - ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ  [1901]
Ληξιαρχικό βιβλίο του Δήμου Καστανιάς.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-SAM_REG009.01.F000048
Φάκελος #048 - ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ  [1902]
Ληξιαρχικό βιβλίο του Δήμου Καστανιάς.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-SAM_REG009.01.F000049
Φάκελος #049 - ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ  [1903]
Ληξιαρχικό βιβλίο του Δήμου Καστανιάς.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-SAM_REG009.01.F000050
Φάκελος #050 - ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ  [1904]
Ληξιαρχικό βιβλίο του Δήμου Καστανιάς.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-SAM_REG009.01.F000051
Φάκελος #051 - ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ  [1905]
Ληξιαρχικό βιβλίο του Δήμου Καστανιάς.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-SAM_REG009.01.F000052
Φάκελος #052 - ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ  [1906]
Ληξιαρχικό βιβλίο του Δήμου Καστανιάς.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-SAM_REG009.01.F000053
Φάκελος #053 - ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ  [1907]
Ληξιαρχικό βιβλίο του δήμου Καστανιάς.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-SAM_REG009.01.F000054
Φάκελος #054 - ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ  [1908]
Ληξιαρχικό βιβλίο του Δήμου Καστανιάς.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-SAM_REG009.01.F000055
Φάκελος #055 - ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ  [1909]
Ληξιαρχικό βιβλίο του Δήμου Καστανιάς.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-SAM_REG009.01.F000056
Φάκελος #056 - ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ  [1910]
Ληξιαρχικό βιβλίο του Δήμου Καστανιάς.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-SAM_REG009.01.F000057
Φάκελος #057 - ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ  [1911]
Ληξιαρχικό βιβλίο του Δήμου Καστανιάς.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-SAM_REG009.01.F000058
Φάκελος #058 - ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ  [1912]
Ληξιαρχικό βιβλίο του Δήμου Καστανιάς.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-SAM_REG009.01.F000059
Φάκελος #059 - ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ  [1913]
Ληξιαρχικό βιβλίο του Δήμου Καστανιάς.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-SAM_REG009.01.F000060
Φάκελος #060 - ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ  [1914]
Ληξιαρχικό βιβλίο του Δήμου Καστανιάς.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-SAM_REG009.01.F000061
Φάκελος #061 - ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ  [1915]
Ληξιαρχικό βιβλίο του Δήμου Καστανιάς.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-SAM_REG009.01.F000062
Φάκελος #062 - ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ  [1916]
Ληξιαρχικό βιβλίο του Δήμου Καστανιάς.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-SAM_REG009.01.F000063
Φάκελος #063 - ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ  [1917]
Βιβλίο ληξιαρχικών πράξεων του Δήμου Καστανιάς.
Μετάβαση στη σελίδα: 

Φίλτρα αναζήτησης (x)

Χρονολογίες:

(π.χ. 1865)

Κατηγοριοποίηση:

Πλοηγηθείτε και επιλέξτε τις κατηγορίες που σας ενδιαφέρουν. Στην συνέχεια πατήστε το κουμπί "Εφαρμογή".
Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα