@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Τεκμήριο] GRGSA-SAM_PRS003.01.F000051.SF1910.IT000060
Τεκμήριο #060 - ΑΡΧΕΙΟ ΗΓΕΜΟΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  [1910]
Περί μισθοδοσίας διδασκάλων, υποτροφίες μαθητών, περί εξοπλισμού των σχολείων με εποπτικά μέσα διδασκαλίας, θρανία, κτλ, επισκευές και επ...
Πλοήγηση [Τεκμήριο] GRGSA-SAM_PRS003.01.F000051.SF1910.IT000061
Τεκμήριο #061 - ΑΡΧΕΙΟ ΗΓΕΜΟΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  [1910]
Περί μισθοδοσίας διδασκάλων, υποτροφίες μαθητών, περί εξοπλισμού των σχολείων με εποπτικά μέσα διδασκαλίας, θρανία, κτλ, επισκευές και επ...
Πλοήγηση [Τεκμήριο] GRGSA-SAM_PRS003.01.F000051.SF1910.IT000062
Τεκμήριο #062 - ΑΡΧΕΙΟ ΗΓΕΜΟΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  [1910]
Διάταγμα περί των εργασίμων ωρών των διδασκόντων, απολύσεις, μεταθέσεις, διορισμοί εκπαιδευτικών, αιτήσεις απουσίας, αιτήσεις μαθητών περ...
Πλοήγηση [Τεκμήριο] GRGSA-SAM_PRS003.01.F000051.SF1910.IT000063
Τεκμήριο #063 - ΑΡΧΕΙΟ ΗΓΕΜΟΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  [1910]
Περί μισθοδοσίας διδασκάλων, υποτροφίες μαθητών, περί εξοπλισμού των σχολείων με εποπτικά μέσα διδασκαλίας, θρανία, κτλ, επισκευές και επ...
Πλοήγηση [Τεκμήριο] GRGSA-SAM_PRS003.01.F000051.SF1910.IT000064
Τεκμήριο #064 - ΑΡΧΕΙΟ ΗΓΕΜΟΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  [1910]
Περί μισθοδοσίας διδασκάλων, υποτροφίες μαθητών, περί εξοπλισμού των σχολείων με εποπτικά μέσα διδασκαλίας, θρανία, κτλ, επισκευές και επ...
Πλοήγηση [Τεκμήριο] GRGSA-SAM_PRS003.01.F000051.SF1910.IT000065
Τεκμήριο #065 - ΑΡΧΕΙΟ ΗΓΕΜΟΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  [1910]
Περί μισθοδοσίας διδασκάλων, υποτροφίες μαθητών, περί εξοπλισμού των σχολείων με εποπτικά μέσα διδασκαλίας, θρανία, κτλ, επισκευές και επ...
Πλοήγηση [Τεκμήριο] GRGSA-SAM_PRS003.01.F000051.SF1910.IT000066
Τεκμήριο #066 - ΑΡΧΕΙΟ ΗΓΕΜΟΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  [1910]
Περί μισθοδοσίας διδασκάλων, υποτροφίες μαθητών, περί εξοπλισμού των σχολείων με εποπτικά μέσα διδασκαλίας, θρανία, κτλ, επισκευές και επ...
Πλοήγηση [Τεκμήριο] GRGSA-SAM_PRS003.01.F000051.SF1910.IT000067
Τεκμήριο #067 - ΑΡΧΕΙΟ ΗΓΕΜΟΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  [1910]
Περί μισθοδοσίας διδασκάλων, υποτροφίες μαθητών, περί εξοπλισμού των σχολείων με εποπτικά μέσα διδασκαλίας, θρανία, κτλ, επισκευές και επ...
Πλοήγηση [Τεκμήριο] GRGSA-SAM_PRS003.01.F000051.SF1910.IT000068
Τεκμήριο #068 - ΑΡΧΕΙΟ ΗΓΕΜΟΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  [1910]
Περί μισθοδοσίας διδασκάλων, υποτροφίες μαθητών, περί εξοπλισμού των σχολείων με εποπτικά μέσα διδασκαλίας, θρανία, κτλ, επισκευές και επ...
Πλοήγηση [Τεκμήριο] GRGSA-SAM_PRS003.01.F000051.SF1910.IT000069
Τεκμήριο #069 - ΑΡΧΕΙΟ ΗΓΕΜΟΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  [1910]
Περί μισθοδοσίας διδασκάλων, υποτροφίες μαθητών, περί εξοπλισμού των σχολείων με εποπτικά μέσα διδασκαλίας, θρανία, κτλ, επισκευές και επ...
Πλοήγηση [Τεκμήριο] GRGSA-SAM_PRS003.01.F000051.SF1910.IT000070
Τεκμήριο #070 - ΑΡΧΕΙΟ ΗΓΕΜΟΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  [1910]
Περί μισθοδοσίας διδασκάλων, υποτροφίες μαθητών, περί εξοπλισμού των σχολείων με εποπτικά μέσα διδασκαλίας, θρανία, κτλ, επισκευές και επ...
Πλοήγηση [Τεκμήριο] GRGSA-SAM_PRS003.01.F000051.SF1910.IT000071
Τεκμήριο #071 - ΑΡΧΕΙΟ ΗΓΕΜΟΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  [1910]
Περί μισθοδοσίας διδασκάλων, υποτροφίες μαθητών, περί εξοπλισμού των σχολείων με εποπτικά μέσα διδασκαλίας, θρανία, κτλ, επισκευές και επ...
Πλοήγηση [Τεκμήριο] GRGSA-SAM_PRS003.01.F000051.SF1910.IT000072
Τεκμήριο #072 - ΑΡΧΕΙΟ ΗΓΕΜΟΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  [1910]
Περί μισθοδοσίας διδασκάλων, υποτροφίες μαθητών, περί εξοπλισμού των σχολείων με εποπτικά μέσα διδασκαλίας, θρανία, κτλ, επισκευές και επ...
Πλοήγηση [Τεκμήριο] GRGSA-SAM_PRS003.01.F000051.SF1910.IT000073
Τεκμήριο #073 - ΑΡΧΕΙΟ ΗΓΕΜΟΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  [1910]
Περί μισθοδοσίας διδασκάλων, υποτροφίες μαθητών, περί εξοπλισμού των σχολείων με εποπτικά μέσα διδασκαλίας, θρανία, κτλ, επισκευές και επ...
Πλοήγηση [Τεκμήριο] GRGSA-SAM_PRS003.01.F000051.SF1910.IT000074
Τεκμήριο #074 - ΑΡΧΕΙΟ ΗΓΕΜΟΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  [1910]
Περί μισθοδοσίας διδασκάλων, υποτροφίες μαθητών, περί εξοπλισμού των σχολείων με εποπτικά μέσα διδασκαλίας, θρανία, κτλ, επισκευές και επ...
Πλοήγηση [Τεκμήριο] GRGSA-SAM_PRS003.01.F000051.SF1910.IT000075
Τεκμήριο #075 - ΑΡΧΕΙΟ ΗΓΕΜΟΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  [1910]
Περί μισθοδοσίας διδασκάλων, υποτροφίες μαθητών, περί εξοπλισμού των σχολείων με εποπτικά μέσα διδασκαλίας, θρανία, κτλ, επισκευές και επ...
Πλοήγηση [Τεκμήριο] GRGSA-SAM_PRS003.01.F000051.SF1910.IT000076
Τεκμήριο #076 - ΑΡΧΕΙΟ ΗΓΕΜΟΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  [1910]
Περί μισθοδοσίας διδασκάλων, υποτροφίες μαθητών, περί εξοπλισμού των σχολείων με εποπτικά μέσα διδασκαλίας, θρανία, κτλ, επισκευές και επ...
Πλοήγηση [Τεκμήριο] GRGSA-SAM_PRS003.01.F000051.SF1910.IT000077
Τεκμήριο #077 - ΑΡΧΕΙΟ ΗΓΕΜΟΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  [1910]
Περί μισθοδοσίας διδασκάλων, υποτροφίες μαθητών, περί εξοπλισμού των σχολείων με εποπτικά μέσα διδασκαλίας, θρανία, κτλ, επισκευές και επ...
Πλοήγηση [Τεκμήριο] GRGSA-SAM_PRS003.01.F000051.SF1910.IT000078
Τεκμήριο #078 - ΑΡΧΕΙΟ ΗΓΕΜΟΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  [1910]
Περί μισθοδοσίας διδασκάλων, υποτροφίες μαθητών, περί εξοπλισμού των σχολείων με εποπτικά μέσα διδασκαλίας, θρανία, κτλ, επισκευές και επ...
Πλοήγηση [Τεκμήριο] GRGSA-SAM_PRS003.01.F000051.SF1910.IT000079
Τεκμήριο #079 - ΑΡΧΕΙΟ ΗΓΕΜΟΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  [1910]
Περί μισθοδοσίας διδασκάλων, υποτροφίες μαθητών, περί εξοπλισμού των σχολείων με εποπτικά μέσα διδασκαλίας, θρανία, κτλ, επισκευές και επ...
Μετάβαση στη σελίδα: 

Φίλτρα αναζήτησης (x)

Χρονολογίες:

(π.χ. 1865)

Κατηγοριοποίηση:

Πλοηγηθείτε και επιλέξτε τις κατηγορίες που σας ενδιαφέρουν. Στην συνέχεια πατήστε το κουμπί "Εφαρμογή".
Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα