@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000033
Φάκελος #033 - ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1859]
Περιεχόμενα: Αποφάσεις 401 - 604. Αποφάσεις 827 - 1024.
Πλοήγηση [Τεκμήριο] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000033.IT00001
Τεκμήριο #001 - ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1859]
Αποφάσεις 401 - 604.
Πλοήγηση [Τεκμήριο] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000033.IT00002
Τεκμήριο #002 - ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1859]
Αποφάσεις 827 - 1024.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000034
Φάκελος #034 - ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1860]
Αποφάσεις 1 - 240.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000035
Φάκελος #035 - ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1860]
Περιεχόμενα: Αποφάσεις 241 - 458. Αποφάσεις 459 - 611.
Πλοήγηση [Τεκμήριο] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000035.IT00001
Τεκμήριο #001 - ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1860]
Αποφάσεις 241 - 458.
Πλοήγηση [Τεκμήριο] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000035.IT00002
Τεκμήριο #002 - ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1860]
Αποφάσεις 459 - 611.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000036
Φάκελος #036 - ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1860]
Αποφάσεις 612 - 842.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000037
Φάκελος #037 - ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1861]
Περιεχόμενα: Αποφάσεις 1 - 242. Αποφάσεις 243 - 409β.
Πλοήγηση [Υποφάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000037.SF0001
Υποφάκελος #001 - ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1861]
Αποφάσεις 1 - 242.
Πλοήγηση [Υποφάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000037.SF0002
Υποφάκελος #002 - ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1861]
Αποφάσεις 243 - 409β.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000038
Φάκελος #038 - ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1861]
Αποφάσεις 410 - 653.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000039
Φάκελος #039 - ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1861 - 1862]
Περιεχόμενα: Αποφάσεις 654 - 870. Αποφάσεις 1 - 217.
Πλοήγηση [Υποφάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000039.SF0001
Υποφάκελος #001 - ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1861]
Αποφάσεις 654 - 870.
Πλοήγηση [Υποφάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000039.SF0002
Υποφάκελος #002 - ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1862]
Αποφάσεις 1 - 217.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000040
Φάκελος #040 - ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1861 - 1862]
Αποφάσεις 871 - 1213.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000041
Φάκελος #041 - ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1862]
Αποφάσεις 218 - 444.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000042
Φάκελος #042 - ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1862]
Αποφάσεις 445 - 712.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000043
Φάκελος #043 - ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1862]
Αποφάσεις 713 - 992.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000044
Φάκελος #044 - ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1863]
Αποφάσεις 1 - 295.
Μετάβαση στη σελίδα: 

Φίλτρα αναζήτησης (x)

Χρονολογίες:

(π.χ. 1865)

Κατηγοριοποίηση:

Πλοηγηθείτε και επιλέξτε τις κατηγορίες που σας ενδιαφέρουν. Στην συνέχεια πατήστε το κουμπί "Εφαρμογή".
Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα