@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000017
Φάκελος #017 - ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1851]
Αποφάσεις 371 - 678.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000018
Φάκελος #018 - ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1852]
Αποφάσεις 1 - 338.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000019
Φάκελος #019 - ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1852]
Αποφάσεις 339 - 671.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000020
Φάκελος #020 - ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1853]
Αποφάσεις 1 - 379.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000021
Φάκελος #021 - ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1853]
Αποφάσεις 380 - 742.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000022
Φάκελος #022 - ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1854]
Αποφάσεις 1 - 254.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000023
Φάκελος #023 - ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1854]
Αποφάσεις 255 - 590.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000024
Φάκελος #024 - ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1855]
Αποφάσεις 1 - 252.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000025
Φάκελος #025 - ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1855]
Αποφάσεις 253 - 528.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000026
Φάκελος #026 - ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1856]
Αποφάσεις 1 - 458.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000027
Φάκελος #027 - ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1857]
Αποφάσεις 1 - 267.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000028
Φάκελος #028 - ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1857]
Αποφάσεις 268 - 539.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000029
Φάκελος #029 - ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1858]
Αποφάσεις 1 - 255.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000030
Φάκελος #030 - ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1858]
Αποφάσεις 256 - 819.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000031
Φάκελος #031 - ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1858]
Περιεχόμενα: Αποφάσεις 520 - 709. Αποφάσεις 710 - 880.
Πλοήγηση [Τεκμήριο] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000031.IT00001
Τεκμήριο #001 - ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1858]
Αποφάσεις 520 - 709.
Πλοήγηση [Τεκμήριο] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000031.IT00002
Τεκμήριο #002 - ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1858]
Αποφάσεις 710 - 880.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000032
Φάκελος #032 - ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1859]
Περιεχόμενα: Αποφάσεις 1 - 200. Αποφάσεις 201 - 400.
Πλοήγηση [Τεκμήριο] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000032.IT00001
Τεκμήριο #001 - ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1859]
Αποφάσεις 1 - 200.
Πλοήγηση [Τεκμήριο] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000032.IT00002
Τεκμήριο #002 - ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1859]
Αποφάσεις 201 - 400.
Μετάβαση στη σελίδα: 

Φίλτρα αναζήτησης (x)

Χρονολογίες:

(π.χ. 1865)

Κατηγοριοποίηση:

Πλοηγηθείτε και επιλέξτε τις κατηγορίες που σας ενδιαφέρουν. Στην συνέχεια πατήστε το κουμπί "Εφαρμογή".
Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα