@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-DOD
Αρχεία Ν. Δωδεκανήσου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-DOD_REL001
ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΣΥΜΗΣ  [1855]
Περιεχόμενα: Ευαγγελιστάριο, 12ος αι..Χειρόγραφα. Ανθολόγιον περιέχον άπασαν την ακολουθίαν του όλου ενιαυτου…. Τόμος αγάπης κατά Λατ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DOD_REL001.00.F000341
Φάκελος #341
Αρχή συν θεω Αγιω των απάντων ποιήματατων του μουσικοτάτου κυρίου Πέτρου του Κωνσταντινουπολίτου.

Λήψη #061
Λήψη #062
Λήψη #063
Λήψη #064
Λήψη #065
Λήψη #066
Λήψη #067
Λήψη #068
Λήψη #069
Λήψη #070
Λήψη #071
Λήψη #072
Λήψη #073
Λήψη #074
Λήψη #075
Λήψη #076
Λήψη #077
Λήψη #078
Λήψη #079
Λήψη #080
Μετάβαση στη σελίδα: 

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα