@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-CSA
Κεντρική Υπηρεσία Γ.Α.Κ.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CSA_PCVLA.EKL
Εκλογικά Συλλογής Γιάννη Βλαχογιάννη   [1864 - 1925]
Το αρχείο διαρθρώνεται ως εξής: α) εκλογικοί κατάλογοι των επαρχιών Αιγιαλείας, Αιγίνης, Άνδρου, Άργους, Αττικής, Βάλτου, Βονίτζης και Ξ...
Πλοήγηση [Σειρά] GRGSA-CSA_PCVLA.EKL.S01
Σειρά #001 - Εκλογικοί κατάλογοι  [1864 - 1925]
Περιέχει εκλογικούς καταλόγους των επαρχιών Αιγιαλείας, Αιγίνης, Άνδρου, Άργους, Αττικής, Βάλτου, Βονίτζης και Ξηρομέρου, Γορτυνίας (ή Γό...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PCVLA.EKL.S01.F000029
Φάκελος #029 - Εκλογικοί κατάλογοι επαρχίας Μαντινείας  [1864, 1865, 1879]
Περιέχει 3 υποφακέλους: 1 Δήμος Κορυθίου 2. Δήμος Τεγέας 3. Δήμος Φαλάνθου.

Λήψη #021
Λήψη #022
Λήψη #023
Λήψη #024
Λήψη #025
Λήψη #026
Λήψη #027
Λήψη #028
Λήψη #029
Λήψη #030
Λήψη #031
Λήψη #032
Λήψη #033
Λήψη #034
Λήψη #035
Λήψη #036
Λήψη #037
Λήψη #038
Λήψη #039
Λήψη #040
Μετάβαση στη σελίδα: 

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα