@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-CSA
Κεντρική Υπηρεσία Γ.Α.Κ.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CSA_PCVLA.EKL
Εκλογικά Συλλογής Γιάννη Βλαχογιάννη   [1864 - 1925]
Το αρχείο διαρθρώνεται ως εξής: α) εκλογικοί κατάλογοι των επαρχιών Αιγιαλείας, Αιγίνης, Άνδρου, Άργους, Αττικής, Βάλτου, Βονίτζης και Ξ...
Πλοήγηση [Σειρά] GRGSA-CSA_PCVLA.EKL.S01
Σειρά #001 - Εκλογικοί κατάλογοι  [1864 - 1925]
Περιέχει εκλογικούς καταλόγους των επαρχιών Αιγιαλείας, Αιγίνης, Άνδρου, Άργους, Αττικής, Βάλτου, Βονίτζης και Ξηρομέρου, Γορτυνίας (ή Γό...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PCVLA.EKL.S01.F000004
Φάκελος #004 - Εκλογικοί κατάλογοι επαρχίας Άργους  [1875, 1876]
Περιέχει 6 υποφακέλους: 1. Δήμος Αλέας 2. Δήμος Αργείων 3. Δήμος Λυρκείας 4. Δήμος Μυκηνών 5. Δήμος Προσημναίων (ή Προσυμναίων) 6. Δήμος...

Λήψη #201
Λήψη #202
Λήψη #203
Λήψη #204
Λήψη #205
Λήψη #206
Λήψη #207
Λήψη #208
Λήψη #209
Λήψη #210
Λήψη #211
Λήψη #212
Λήψη #213
Λήψη #214
Λήψη #215
Λήψη #216
Λήψη #217
Λήψη #218
Λήψη #219
Λήψη #220
Μετάβαση στη σελίδα: 

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα