@rxiomnimon - Integrated archival data management system

Ελληνικά English Français
Bookmark:(+)(-)


CLASSIFICATION SCHEME
Browse [Repository] GRGSA-KEF
Archives of Kefalonia
Browse [Fonds] GRGSA-KEF_GVE001
VENETIAN ADMINISTRATION ARCHIVE (1500-1797). THE CEFALONIA REGIME (REGGIMENTO DI CEFALONIA) - VENETIAN ADMINISTRATION ARCHIVE (1500-1797). THE CEFALONIA REGIME (REGGIMENTO DI CEFALONIA)  [1593 - 1797]
Τα βιβλία και λυτά έγγραφα ή δέσμες εγγράφων του Αρχείου της Βενετικής Διοίκησης Κεφαλονιάς διαχωρίζονται σε τρεις θεματικές κατηγορίες: ...

TopIDENTITY STATEMENT AREA

Reference code: GRGSA-KEF_GVE001

Title: VENETIAN ADMINISTRATION ARCHIVE (1500-1797). THE CEFALONIA REGIME (REGGIMENTO DI CEFALONIA)

Dates: 1593 - 1797

Level of description: Fonds

Extent and medium of the unit of description: 198 φάκελοι (19 τρ. μέτρα)

TopCONTEXT AREA

Immediate source of acquisition or transfer: To αρχειακό υλικό, που χρονολογείται από τον 16ο αι. μέχρι τον 19ο και απόκειται σήμερα στα Αρχεία του Ν. Κεφαλληνίας, έχει κληροδοτηθεί από το ‘‘Αρχειοφυλακείον’’ του νησιού που δεν είναι γνωστό πότε ακριβώς οργανώθηκε. Υπάρχει μαρτυρία ότι κατεστράφη το 1591 από μεγάλη πυρκαϊά επί Προβλεπτή Δανιήλ Bembo, ενώ αρκετά χρόνια αργότερα (30 Απριλίου 1632) με δουκική διαταγή εντέλλεται ο Προβλεπτής του νησιού Νικόλαος Erizzo να μεριμνήσει για τη διοργάνωση του Αρχειοφυλακείου που βρισκόταν σε πλήρη αταξία διορίζοντας κατάλληλο αρχειοφύλακα, ο οποίος θα προέβαινε και στη σύνταξη ευρετηρίου και στη συντήρηση των εγγράφων. Αλλά και κατά τον 18ο αιώνα μαρτυρείται επίσης ότι από πυρκαϊά «σπουδαίως εβλάβη» το Αρχειοφυλακείο και δόθηκε εντολή στον πρωτονοτάριο Δημήτριο Τζαγκαρόλο (νοτάριο Ληξουρίου) «να περιέλθη μετά δημοσίας δυνάμεως την νήσον προς συλλογήν αντιγράφων ειλημμένων εξ επισήμων τοιούτων» σε αντικατάσταση των εγγράφων της Διοίκησης που είχαν απολεσθεί. Οι μαρτυρημένες από ενωρίς καταστροφές και άλλες που ακολούθησαν μέχρι εκείνη των σεισμών του 1953 αιτιολογούν τη μεγάλη καταστροφή του αρχειακού υλικού και την απώλεια διοικητικών εγγράφων της βενετικής Διοίκησης του πρώτου αιώνα της κατάκτησης, αφού τα σωζόμενα χρονολογούνται από τον 17ο αι. και εξής, με εξαίρεση το πρώτο Βιβλίο Πρακτικών της Κοινότητας του έτους 1593.

TopCONTENT AND STRUCTURE AREA

Scope and content:

Τα βιβλία και λυτά έγγραφα ή δέσμες εγγράφων του Αρχείου της Βενετικής Διοίκησης Κεφαλονιάς διαχωρίζονται σε τρεις θεματικές κατηγορίες:
1. διοικητικά-δικαστικά: είναι τα αναφερόμενα σε διάφορες διατάξεις, αποφάσεις και κανονισμούς για τη λειτουργία της Κοινότητας, σε διάφορες διοικητικές πράξεις (διορισμούς αξιωματούχων, υπαλλήλων, διάφορες άδειες, πράξεις εξασφάλισης, βεβαιώσεις-αναφορές υπαλλήλων, εγκρίσεις εφέσεων), κλητεύσεις, προσδιορισμούς εκδίκασης αγωγών, δικαστικές αποφάσεις, δικόγραφα, αλλά και έγγραφα προς τον Προβλεπτή με αντικείμενο μοναστηριακά ζητήματα ή άλλα ποικίλου περιεχομένου (επιστολές, προσφυγές, διενέξεις, αιτήσεις-απαιτήσεις, εξασφαλίσεις-διεκδικήσεις ή αποποιήσεις προικώων αγαθών)
2. οικονομικά: πρόκειται για τεκμήρια που αφορούν ζητήματα είσπραξης φόρων ή εκμίσθωσης δεκάτης και
3. υγειονομικά-ναυτιλιακά: το περιεχόμενό τους σχετίζεται με ζητήματα της δημόσιας υγείας και τους μηχανισμούς προστασίας της, ενώ τα ναυτιλιακά αναφέρονται στα θέματα της διακίνησης πλοίων, ταξιδιωτών και εμπορευμάτων, αλλά και στους κανονισμούς που διέπουν αυτές τις δραστηριότητες (διαβατήρια, άδειες απόπλου, άδειες φόρτωσης-εκφόρτωσης εμπορευμάτων, άδειες ελευθεροκοινωνίας, πιστοποιήσεις υγειονομικού ελέγχου κ.λπ.).

Appraisal, destruction and scheduling information: Το αρχείο δεν έχει υποστεί εκκαθάριση.

System of arrangement: Για να γίνει κατανοητό το σύστημα ταξινόμησης είναι ανάγκη να γίνει μια σύντομη αναφορά στην ιστορική πορεία του Αρχειοφυλακείου Κεφαλληνίας. Ήδη από τον 18ο αι., όταν πραγματοποιήθηκε η μεταφορά της πρωτεύουσας του νησιού από το Κάστρο του Αγίου Γεωργίου στο Αργοστόλι (1757), επί Προβλεπτή Alb. Magno, μεταφέρθηκε και το ‘‘Aρχειοφυλακείον’’, ενώ δόθηκε εντολή στον Iωάννη Λοβέρδο Kωστή να επιστατήσει τη μεταφορά «των εις οικτράν κατάστασιν και αταξίαν όντων βιβλίων και εγγράφων και να κατατάξη ταύτα κατά το δυνατόν χρονολογικώς και συστηματικώς». O Iωάννης Λοβέρδος Kωστής, ο γνωστός ιστορικός, ήταν ο πρώτος αρχειοφύλακας-αρχειονόμος που προέβη σε ταξινόμηση των δημοσίων εγγράφων. Δεύτερος ο Σπυρίδων Φωκάς, γνωστός σε όλους ως αρκιβίστας (Archivista) του Ιονίου κράτους, ήταν εκείνος που έβαλε πράγματι τη σφραγίδα του στη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας-δομής του Aρχείου. Αναγνωρίζεται από όλους ως «πατήρ και άγρυπνος και τίμιος φύλαξ του αρχειοφυλακείου». Υπηρέτησε σ’ αυτό από τα πρώτα χρόνια του Ιονίου κράτους (1817) μέχρι τον θάνατό του το 1866. Στα πάνω από 40 χρόνια υπηρεσιών του αυτός ο ‘‘αρκιβίστας’’ επιτέλεσε το τεράστιο έργο της ανακατάταξης του αρχειακού υλικού πέντε αιώνων και της ταξινόμησής του με ‘‘νέα’’ μέθοδο. Γνώστης της ιταλικής, του βενετικού ιδιώματος αλλά και της λατινικής και γαλλικής γλώσσας, ακολούθησε ένα μικτό σύστημα αρχειοθέτησης (ειδολογικό, θεματικό, χρονολογικό). Διαχώρισε τα από τον 16ο αι. φυλασσόμενα στο Αρχειοφυλακείο συμβολαιογραφικά βιβλία, τα ληξιαρχικά, τα διοικητικά και τα δικαστικά, αριθμώντας και μονογράφοντας τα φύλλα τους, έτσι που σήμερα είναι δυνατή η επισήμανση των απωλειών. Τα άλλα λυτά έγγραφα τα κατέταξε σε θεματικές κατηγορίες (καθ’ ύλην) και χρονολογικά συγκροτώντας δέσμες ή συλλογές εγγράφων δίνοντας πάλι αρίθμηση στα φύλλα των δεσμών και των υποθέσων στις συλλογές. Σ’ αυτά όλα επικόλλησε παραλληλόγραμμο χαρτί όπου έφερε την ταξινομική του ένδειξη, η οποία ήταν γραμμένη και στο πρώτο φύλλο ή έγγραφο της δέσμης στην ιταλική γλώσσα. Τα έγγραφα των δεσμών και συλλογών δεν είναι πάντα σε χρονολογική σειρά και υπάρχουν συχνά συνημμένα αντίγραφα παλαιότερων χρονολογιών. Αυτή η κατάταξη του Φωκά ακολουθήθηκε και από όλους τους μεταγενέστερους αρχειοφύλακες και εξακολουθεί μέχρι σήμερα να είναι σημαντικός οδηγός για την αποκατάσταση διαλυμένων δεσμών ή συλλογών (όπου είναι δυνατόν). Έτσι αρχειοθετήθηκαν οι φάκελοι σε συνεχόμενη αρίθμηση: κατά κατηγορίες, ειδολογικά, θεματικά, σε σειρές διοικητικής σπουδαιότητας και χρονολογικά (όχι αλφαβητικά).

TopCONDITIONS OF ACCESS AND USE AREA

Conditions governing access: Δεν υπάρχουν περιορισμοί.

Language/scripts of material: Το σύνολο σχεδόν των εγγράφων είναι στην ιταλική γλώσσα με ιδιωματισμούς της βενετικής διαλέκτου, ενώ μικρός αριθμός, κυρίως συνημμένων αντιγράφων, είναι στην ελληνική της εποχής (με ιδιωματισμούς από την ιταλική) σε χειρόγραφη και κατά κανόνα δυσανάγνωστη γραφή.

Physical characteristics and technical requirements: Ο μεγαλύτερος όγκος του αρχειακού υλικού έχει υποστεί μεγάλες φθορές και αλλοιώσεις από τη βροχή και τις κακές συνθήκες φύλαξης σε σκηνές αμέσως μετά τους καταστρεπτικούς για το νησί σεισμούς του 1953.

Finding aids: Υπάρχει και έντυπο ευρετήριο.

TopALLIED MATERIALS AREA

Existence and location of originals: Archives of Kefalonia

Publication note:

Για την περίοδο της βενετοκρατίας στο νησί συναφείς και σημαντικές πηγές (πλην των διοικητικών εγγράφων που παρουσιάζονται σ’ αυτό το ευρετήριο) είναι :
- Αναστασίας Σιφωνιού-Καράπα, Μενελάου Α. Τουρτόγλου, Σπυρίδωνος Ν. Τρωιάνου, ‘‘Το Νοταριακόν Αρχείον Κεφαλληνίας’’, Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου της Ακαδημίας Αθηνών, τομ. 16-17 (1969-1970), Εν Αθήναις 1972.
- Γεωργίου Ν. Μοσχόπουλου, ‘‘Το Εκκλησιαστικό Αρχείο Κεφαλονιάς (Μητρόπολη-Μονές-Ναοί)’’, Αθήνα 1984 και
- Γεωργίου Ν. Μοσχόπουλου, ‘‘Ληξιαρχικό Αρχείο (γεννήσεις-βαπτίσεις-γάμοι-θάνατοι)’’, Αθήνα 1988.

TopNOTES AREA

Note: Η κύρια ταξινόμηση του Αρχείου της Βενετικής Διοίκησης Κεφαλονιάς είχε πραγματοποιηθεί σε διάφορες αποστολές από το έτος 1975 από τον κ. Νίκο Μοσχονά, Διευθυντή του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

TopDESCRIPTION CONTROL AREA

Archivist's Note: Η αρχειακή περιγραφή έγινε από την Σταματούλα Ζαπάντη, Προϊσταμένη των ΓΑΚ- Αρχείων Ν. Κεφαλληνίας.

Rules or Conventions: Ακολουθήθηκε το Διεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής (ISAD G).

Date of descriptions: Σεπτέμβριος 2011 (ηλεκτρονική καταχώρηση)

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα