@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-CHI
Αρχεία Ν. Χίου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CHI_NOT003
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΑΒΥΛΩΝ  [1831 - 1914]
Περιεχόμενα: Περιέχει αγορές και πωλήσεις. Περιέχει διανομές, δωρητήρια, συμβιβασμούς και επιτροπικά έγγραφα των κατοίκων του χωριού ...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-CHI_NOT003

Τίτλος: ΝΟΤΑΡΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΑΒΥΛΩΝ

Χρονολογίες: 1831 - 1914

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Περιέχει αγορές και πωλήσεις.
Περιέχει διανομές, δωρητήρια, συμβιβασμούς και επιτροπικά έγγραφα των κατοίκων του χωριού Βαβύλων.
Περιέχει διαθήκες.
Περιέχει προικοσύμφωνα των κατοίκων του χωριού Βαβύλων.
Περέχει πωλητήρια και υποθηκοδάνεια.
Περιέχει αγορές, διαθήκες, διανομές, συμφωνητικά, ανταλλαγές και προικοσύμφωνα των κατοίκων του χωριού Βαβύλων.
Περιέχει υποθηκοδάνεια των κατοίκων του χωριού Βαβύλων.
Περιέχει επιτροπικά, αγορές, δωρητήρια, διανομές και διαθήκες των κατοίκων του χωριού Βαβύλων.
Περιέχει προικοσύμφωνα, διαθήκες, δωρητήρια και διανομές.
Περιέχει αντίγραφα υποθηκοδανείων και ληξιαρχικές σημειώσεις.
Περιέχει αγορές, ανταλλαγές και δωρητήρια των κατοίκων του χωριού Βαβύλων.
Περιέχει προικοσύμφωνα, διαθήκες, συμφωνητικά, προικοδοτήρια,, επιστήριξη προικοσυμφώνου, ενδεικτικό πληρωμής χρημάτων, αποφασιστικό, πράξη για κληροδότημα, ασφαλιστικό, κωδίκελλο διαθήκης και ακυρωτικό έγγραφο.
Περιέχει προικοσύμφωνα, διαθήκες, προικοδωρητήρια και συμβιβασμούςτων κατοίκων του χωριού Βαβύλων.
Περιέχει υποθηκοδάνεια, διαθήκες, πιστοποιητικό δωρητηρίου και συναίνεση για καταχώρηση πωλητήρίου.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Χίου

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα