@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-CHI
Αρχεία Ν. Χίου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CHI_NOT004
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟΥ  [1833 - 1914]
Περιεχόμενα: Περιέχει αγορές, δωρητήρια, διαθήκες, ανταλλαγές, προικοσύμφωνα και εξοφλήσεις Περιέχει διαθήκες, αγορές, προικοδωρητήρι...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-CHI_NOT004

Τίτλος: ΝΟΤΑΡΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟΥ

Χρονολογίες: 1833 - 1914

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Περιέχει αγορές, δωρητήρια, διαθήκες, ανταλλαγές, προικοσύμφωνα και εξοφλήσεις
Περιέχει διαθήκες, αγορές, προικοδωρητήρια και προικοσύμφωνα των κατοίκων του χωριού Βασιλεωνοίκου.
Περιέχει αγορές των κατοίκων του χωριού Βασιλεωνοίκου.
Περιέχει προικοσύμφωνα και διαθήκες των κατοίκων του χωριού Βασιλεωνοίκου.
Περιέχει αγορές και διανομές των κατοίκων του χωριού Βασιλεωνοίκου.
Περιέχει ομόλογα των κατοίκων του χωριού Βασιλεωνοίκου.
Περιέχει διαθήκες, διανομή, συμφωνητικό, δωρεά, ενοικιαστήριο, πακτωτικά και επιτροπικό.
Περιέχει κατάλογο υποθηκοδανείων, χωρίς υπογραφές ιδιωτών, που πρέπει να είναι αντίγραφα.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Χίου

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα