@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-IAE
Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IAE_NOT002
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ. ΛΙΑΣΚΟΥ  [1815 - 1981]
Περιεχόμενα: Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 1 - 1696. Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 1697 - 3840. Ευρετήριο συμβολαιογραφικ...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-IAE_NOT002

Τίτλος: ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ. ΛΙΑΣΚΟΥ

Χρονολογίες: 1815 - 1981

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 1 - 1696.
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 1697 - 3840.
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 3841 - 7307.
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 7308 - 12866.
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 12867 - 19688.
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 19689 - 26446.
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 26447 - 34919.
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 34920 - 37521.
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 37561 - 43540.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα