@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-CHI
Αρχεία Ν. Χίου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CHI_NOT019
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ  [1798 - 1914]
Περιεχόμενα: Περιέχει προικοσύμφωνα, ανταλλαγές, αγοραπωλησίες, μοιραστήρια. Περιέχει προικοσύμφωνα, πωλήσεις, ανταλλαγές, διαθήκες. ...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-CHI_NOT019

Τίτλος: ΝΟΤΑΡΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Χρονολογίες: 1798 - 1914

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Περιέχει προικοσύμφωνα, ανταλλαγές, αγοραπωλησίες, μοιραστήρια.
Περιέχει προικοσύμφωνα, πωλήσεις, ανταλλαγές, διαθήκες.
Περιέχει πωλητήρια, προικοσύμφωνα, συμβιβασμούς, ανταλλαγές.
Περιέχει αγοραπωλησίες, δωρητήρια, διανομές, ανταλλαγές, προικοσύμφωνα, συμφωνητικά.
Περιέχει αγοραπωλησίες, ανταλλαγές, διαθήκες, προικοσύμφωνα, χαριστήρια, μοιρασοχάρτια.
Περιέχει υποθηκοδάνεια.
Περιέχει, αγοραπωλησίες, εξοφλητικά, ανταλλαγές, δωρητήρια, συνυποσχετικά, παραχωρητήρια, διαθήκες, προικοσύμφωνα, εγγυητικά, χαριστήρια, μοιραστήρια, πληρεξούσια έγγραφα.
Περιέχει, αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα, μοιραστήρια, ενοικιαστήρια, παραχωρητήρια, ανταλλαγές, πληρεξούσια, εξοφλητήρια, διαθήκες.
Περιέχει προικοσύμφωνα, προικοδωρητήρια, δωρητήρια, διαθήκες, μοιραστήρια, συμβιβαστικά, παραχωρητήρια, συνυποσχετικά, ανταλλαγές.
Περιέχει αγορές, εξοφλητήρια, παραχωρητήρια, υποσχετικά, ανταλλαγές, μοιραστήρια, δωρητήρια, πληρεξούσια, εξασφαλιστικά, εξουσιοδότηση, ακυρωτικά.
Περιέχει ομόλογα.
Περιέρχει πωλητήρια, μεταβιβάσεις, δωρητήρια, ανταλλαγές, διανομές.
Περιέχει διαθήκες και προικοσύμφωνα.
Περιέχει πωλητήρια, εκδόσεις τίτλων ιδιοκτησία, δωρητήρια, ανταλλαγές, διανεμητήρια.
Περιέχει προικοσύμφωνα, διαθήκες.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Χίου

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα