@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-CHI
Αρχεία Ν. Χίου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CHI_NOT013
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΛΑΤΑΣ  [1833 - 1913]
Περιεχόμενα: Περιέχει ανταλλαγές ακινήτων, αγοραπωλησίες, χαριστήρια, συμφωνητικά, μοιραστήρια. Περιέχει δωρητήρια, προικοσύμφωνα, δι...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-CHI_NOT013

Τίτλος: ΝΟΤΑΡΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΛΑΤΑΣ

Χρονολογίες: 1833 - 1913

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Περιέχει ανταλλαγές ακινήτων, αγοραπωλησίες, χαριστήρια, συμφωνητικά, μοιραστήρια.
Περιέχει δωρητήρια, προικοσύμφωνα, διαθήκες, διανομές, πωλητήρια.
Περιέχει αγοραπωλησίες, μοιραστήρια, χαριστήρια, εξοφλητικά, προικολαβές, διαθήκες, συμβιβασμούς, ανταλλαγές, προικοσύμφωνα.
Περιέχει πωλήσεις, μεταβιβάσεις, διανομές, ανταλλαγές, δωρητήρια του χωριού Ελάτας.
Περιέχει ομόλογα.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Χίου

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα