@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-CHI
Αρχεία Ν. Χίου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CHI_NOT025
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΟΙΝΗΣ  [1727 - 1914]
Περιεχόμενα: Περιέχει μοιραστήρια, προικοσύμφωνα, διαθήκες, συμφωνητικά, αγοραπωλησίες, αφιερώσεις, διανομές κληρονομιών. Περιέχει αγ...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-CHI_NOT025

Τίτλος: ΝΟΤΑΡΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΟΙΝΗΣ

Χρονολογίες: 1727 - 1914

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Περιέχει μοιραστήρια, προικοσύμφωνα, διαθήκες, συμφωνητικά, αγοραπωλησίες, αφιερώσεις, διανομές κληρονομιών.
Περιέχει αγοραπωλησίες, διαθήκες, μοιραστήρια, προικοσύμφωνα, προικολαβές, πωλητήρια, ανταλλαγές, επιτροπικά.
Περιέχει αγοραπωλησίες, συμφωνητικά, διαθήκες, μοιραστήρια, προικολαβές, προικοσύμφωνα, φορολογικά μαστίχης, κληρονομικές διανομές, αφιερωτήρια.
Περιέχει αγοραπωλησίες, διαθήκες, προικοσύμφωνα, προικολαβές, ανταλλαγές, χαριστήρια.
Περιέχει αγοραπωλησίες, συμφωνητικά, μοιραστήρια, διαθήκες, επιτροπικά, εξοφλητικά χρεών, ακυροχάρτια, ανταλλαγές, αφιερωτήρια, προικολαβές, προικοσύμφωνα.
Περιέχει αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα, διαθήκες, ανταλλαγές, αφιερώσεις, συμφωνητικά.
Περιέχει αγοραπωλησίες, διαθήκες, συμφωνητικά, ανταλλαγές, μοιραστήρια, διανομές κληρονομιών, προικολαβές.
Περιέχει διαθήκες, διανομές κληρονομιών, πωλητήρια, προικοσύμφωνα.
Περιέχει εξοφλητήρια, αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα, συμφωνητικά, διαθήκες, ανταλλαγές.
Περιέχει πωλητήρια, διαθήκες, προικοσύμφωνα των κατοίκων της Κοινής και γειτονικών χωρίων.
Περιέχει διάφορες νοταριακές πράξεις.
Περιέχει πωλητήρια, διαθήκες, συμφωνητικά, διανομές και προικοσύμφωνα
Περιέχει διαθήκες, αγορές, συμφωνητικά, ανταλλαγές, χαριστήρια, προίκα, πώληση, εξόφληση και κληρονομικό γράμμα.
Περιέχει αγορές, ανταλλαγές, δωρητήρια, προικοσύμφωνα, διαθήκες, συμφωνητικά.
Περιέχει αγορές.
Περιέχει υποθηκοδάνεια.
Περιέχει αγορές, χαριστήρια, δωρητήρια, διανομές, μοιραστήρια.
Περιέχει προικοσύμφωνα, διαθήκες, ακυρωτικό προικοσύμφωνο, επικυρωτικό, εξοφλητικό, έγγραφο μνηστείας.
Περιέχει δωρητήρια, αγορές, μοιραστήρια, ανταλλαγές, διανομές και "έγγραφα κτημάτων".

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Χίου

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα