@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-CHI
Αρχεία Ν. Χίου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CHI_NOT017
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ  [1779 - 1914]
Περιεχόμενα: Περιέχει αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα, διαθήκες, διανομές κληρονομιών, συμφωνητικά, χαριστήρια των κατοίκων Θολοποταμίου...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-CHI_NOT017

Τίτλος: ΝΟΤΑΡΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ

Χρονολογίες: 1779 - 1914

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Περιέχει αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα, διαθήκες, διανομές κληρονομιών, συμφωνητικά, χαριστήρια των κατοίκων Θολοποταμίου.
Περιέχει αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα, διαθήκες για τους κατοίκους του Θολοποταμίου.
Περιέχει αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα, διαθήκες, ανταλλαγές κτημάτων, συμβιβασμούς, χαριστήρια, μοιραστήρια, εξόφληση για έξοδα, παραίτηση απο το δικαίωμα κυριότητος επί οικίας των κατοίκων του χωριού Θολοποταμίου και Μερμηγκίου.
Περιέχει αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα, διαθήκες, διανομές κληρονομιών, ανταλλαγές κτημάτων, χαριστήρια, μοιραστήρια και αποφάσεις πραγματογνωμόνων για ακίνητα των κατοίκων Θολοποταμίου.
Περιέχει αγοραπωλήσιες, προικοσύμφωνα, διαθήκες, διανομές κληρονομιών, ανταλλαγές κτημάτων, συμφωνητικά, χαριστήρια, μοιραστήρια και επιτροπικό των κατοίκων Θολοποταμίου.
Περιέχει αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα, διαθήκες, ανταλλαγές κτημάτων, διανομές κληρονομιών τον κατοίκων Θολοποταμίου.
Περιέχει αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα, διανομές κληρονομιών, ανταλλαγές κτημάτων, αφιερώσεις σε ναούς των κατοίκων Θολοποταμίου.
Περιέχει αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα, διαθήκες, διανομή κληρονομιών, ανταλλαγές κτημάτων, απόφαση πραγματογνωμόνων για κτήματα, επιτροπικό απο την Κωνσταντινούπολη των κατοίκων Θολοποταμίου.
Περιέχει αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα, διαθήκες, διανομές κληρονομιών, ανταλλαγές κτημάτων, συμφωνητικά, χαριστήρια, μοιραστήρια και επιτροπικά των κατοίκων Θολοποταμίου και Μερμηγκίου.
Περιέχει αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα, διανομές κληρονομιών, ανταλλαγές κτημάτων, αφιερώσεις σε ναούς, χαριστήρια, μοιραστήρια, επιτροπικό των κατοίκων του χωριού Θολοποταμίου.
Περιέχει αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα, διαθήκες, διανομές κληρονομιών, ανταλλαγές κτημάτων, μοιραστήρια των χωριών Θολοποταμίου, Νενήτων και μερικά του Αγ. Γεωργίου.
Περιέχει πωλητήρια, συμφωνητικά, διαθήκες, προικοσύμφωνα και ανταλλαγές των κατοίκων του χωριού Θολοποταμίου.
Περιέχει διανομές, διαθήκες, συμφωνητικά, πωλητήρια, ανταλλαγές, προικοσύμφωνα και εξοφλήσεις των κατοίκων του χωριού Θολοποταμίου.
Περιέχει διαθήκες, προικοσύμφωνα, δωρητήρια, διανομές, προικολαβές, ανταλλαγές, εξοφλήσεις και πωλητήρια των κατοίκων του χωρίου Θολοποταμίου.
Περιέχει εξοφλήσεις, προικολαβές, συμφωνητικά, διαθήκες, προικοσύμφωνα, διανομές, πωλητήρια, ακυρώσεις, ανταλλαγές και δωρητήρια των κατοίκων του χωριού Θολοποταμίου.
Περιέχει πωλητήρια, διαθήκες, συμφωνητικά, επιτροπικά, προικολαβές, προικοσύμφωνα, ανταλλαγές, δωρητήρια, και διανομές των κατοίκων του χωριού Θολοποταμίου.
Περιέχει πωλητήρια των κατοίκων του χωριού Θολοποταμίου (πρόκειται για αντίγραφα των πωλητηρίων).
Περιέχει αγορές, δωρητήρια, διανομές, ανταλλαγές, συμβιβασμούς και εξοφλήσεις των κατοίκων του χωριού Θολοποταμίου.
Περιέχει διαθήκες, προικολαβές, συμφωνητικά, προικοδωρητήρια και προικοσύμφωνα των κατοίκων του χωριού θολοποταμίου.
Περιέχει πωλητήρια, διανομές και δωρητήρια των κατοίκων του χωριού Θολοποταμίου.
Περιέχει διανομές, ανταλλαγές και αγορές των κατοίκων του χωριού Θολοποταμίου.
Περιέχει προικοσύμφωνα και διαθήκες των κατοίκων του χωριού Θολοποταμίου.
Περιέχει προικοδωρητήρια, διαθήκες, προικοσύμφωνα και συμβιβασμούς των κατοίκων του χωριού Θολοποταμίου.
Περιέχει αγορές, πωλητήρια και διανομές των κατοίκων του χωριού Θολοποταμίου.
Περιέχει προικοσύμφωνα, διαθήκες, προικολαβές των κατοίκων του χωριού Θολοποταμίου.
Περιέχει προικοσύμφωνα, διαθήκες, προιδωρητήρια των κατοίκων του χωριού Θολοποταμίου.
Περιέχει πωλητήρια και διανομές των κατοίκων του χωριού Θολοποταμίου.
Περιέχει προικοσύμφωνα, διαθήκες, προικολαβές και προικοδωρητήρια των κατοίκων του χωριού Θολοποταμίου.
Περιέχει υποθηκοδάνεια των κατοίκων του χωριού Θολοποταμίου.
Περιέχει υποθηκοδάνεια του χωριού Θολοποταμίου.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Χίου

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα