@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-IAE
Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IAE_NOT001
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΓΚΑΣΤΗ  [1337 - 1995]
Περιεχόμενα: Αλφαβητικό ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων. Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 1 - 5544. Ευρετήριο συμβολαιογραφικώ...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-IAE_NOT001

Τίτλος: ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΓΚΑΣΤΗ

Χρονολογίες: 1337 - 1995

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Αλφαβητικό ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων.
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 1 - 5544.
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 5545 - 14810.
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 14811 - 18244.
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 18245 - 23276.
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 23277 - 23418.
Πίνακας εργασιών τριμηνίας.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα