@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-FLO
Αρχεία Ν. Φλώρινας
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-FLO_EDU016.01.F000031
Φάκελος #031  [1925 - 1926]
Εκθέσεις Επιθεωρητή Δημοτικής Εκπαίδευσης.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-FLO_EDU016.01.F000031

Τίτλος: PRIMARY EDUCATION DIVISION OF THE PREFECTURE OF FLORINA

Χρονολογίες: 1925 - 1926

Επίπεδο περιγραφής: File

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής: Book

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου: Reports of the Inspectorate of State Education.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Archives of Florina

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

Χρονολογία περιγραφής: 2008-05-05 19:02:00

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα