@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-FLO
Αρχεία Ν. Φλώρινας
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-FLO_EDU016.01.F000029
Φάκελος #029  [1918 - 1923]
Εκθέσεις Επιθεωρητή Δημοτικής Εκπαίδευσης.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-FLO_EDU016.01.F000029

Τίτλος: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Χρονολογίες: 1918 - 1923

Επίπεδο περιγραφής: Φάκελος

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής: Βιβλίο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου: Εκθέσεις Επιθεωρητή Δημοτικής Εκπαίδευσης.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Φλώρινας

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

Χρονολογία περιγραφής: 2008-05-05 19:03:00

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα