@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-FLO
Αρχεία Ν. Φλώρινας

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-FLO_EDU016

Τίτλος: PRIMARY EDUCATION DIVISION OF THE PREFECTURE OF FLORINA

Χρονολογίες: 1918 - 1940

Επίπεδο περιγραφής: Fonds

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Archives of Florina

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα