@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-EUR
Αρχεία Ν. Ευρυτανίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-EUR_MUN005
ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΡΑΘΙΑΣ (1950-1960)  [1950 - 1961]
Περιεχόμενα: Πινακες οικογενειακής-οικονομικής καταστάσεως. Έγγραφα εισερχόμενα από διάφορες υπηρεσίες νομού. Έγγραφα παρηγμένα εντός...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-EUR_MUN005

Τίτλος: ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΡΑΘΙΑΣ (1950-1960)

Χρονολογίες: 1950 - 1961

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Πινακες οικογενειακής-οικονομικής καταστάσεως.
Έγγραφα εισερχόμενα από διάφορες υπηρεσίες νομού.
Έγγραφα παρηγμένα εντός ορίων κοινότητας.
Έγγραφα ιδιωτών-αφίσες-ψηφοδέλτια-έντυπο υλικό.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Ευρυτανίας

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα