@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-EUR
Αρχεία Ν. Ευρυτανίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-EUR_COL008
ΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΕΩΣ ΧΑΣΙΑΚΗ ΑΠΟ ΧΩΡΙΟ ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 19ΟΥ ΑΙΩΝΑ  [1863 - 1931]
Περιεχόμενα: Συμβόλαια-επιστολές 1863-1934 ιερέα χωριού Αγίου Βλασίου Αιτωλοακαρνανίας.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-EUR_COL008

Τίτλος: ΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΕΩΣ ΧΑΣΙΑΚΗ ΑΠΟ ΧΩΡΙΟ ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 19ΟΥ ΑΙΩΝΑ

Χρονολογίες: 1863 - 1931

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Συμβόλαια-επιστολές 1863-1934 ιερέα χωριού Αγίου Βλασίου Αιτωλοακαρνανίας.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Ευρυτανίας

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα