@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-CHI
Αρχεία Ν. Χίου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CHI_NOT015
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΝΩΝ  [1802 - 1914]
Περιεχόμενα: Περιέχει αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα, διανομές, κληρονομιών, ανταλλαγές κτημάτων, χαριστήρια των κατοίκων του χωριού τω...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-CHI_NOT015

Τίτλος: ΝΟΤΑΡΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΝΩΝ

Χρονολογίες: 1802 - 1914

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Περιέχει αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα, διανομές, κληρονομιών, ανταλλαγές κτημάτων, χαριστήρια των κατοίκων του χωριού των Θυμιανών και των γύρω χωριών.
Περιέχει αγοραπωλησίες, συμφωνητικά και "σιασμούς" των Ευφημιανών και των Βαβύλων.
Περιέχει αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα, διανομές κληρονομιών, ανταλλαγές κτημάτων και χαριστήρια των χωριών Βαβύλων και Ευφημιανών.
Περιέχει προικοσύμφωνα και προικοδωρεές των κατοίκων του χωριού Θυμιανών και των γύρω χωριών.
Περιέχει αγοραπωλησίες, ανταλλαγές κτημάτων, χαριστήρια, εξοφλητήρια, και δωρεά σε ναό των κατοίκων του χωριού Θυμιανών και άλλων γειτονικών χωριών.
Περιέχει αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα, διανομές, κληρονομιών, απόφαση πραγματογνωμόνων για ακίνητα των κατοίκων των Ευφημιανών και των Βαβύλων.
Περιέχει αγοραπωλησίες και διανομές κληρονομιών των κατοίκων των χωριών Ευφημιανών, Βαβύλων, Βασιλεωνοίκου και Χαλκειούς.
Περιέχει κυρίως αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα, διανομές κληρονομιών, ανταλλαγές κτημάτων, απόφαση πραγματογνωμόνων για ακίνητα των κατοίκων των χωριών Ευφημιανών, Βαβύλων, Βασιλεωνοίκου και Χαλκειούς.
Περιέχει κυρίως αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα, διανομές κληρονομιών, ανταλλαγές κτημάτων, απόφαση πραγματογνωμόνων για ακίνητα των κατοίκωντων χωριών Ευφημιανών, Βαβύλων, Βασιλεωνοίκου, και Χαλκειούς.
Περιέχει κυρίως αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα, διανομές κληρονομιών, ανταλλαγές κτημάτων,, απόφαση πραγματογνωμόνων για ακίνητα κατοίκων των χωριών Ευφημιανών, Βασιλεωνοίκου και Χαλκειούς.
Περιέχει κυρίως αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα και μια αφιέρωση στη μονή των κατοίκων των χωριών Ευφημιανών, Βαβύλων, Νεοχωρίου, Βερβεράτου και Βασιλεωνοίκου.
Περιέχει διανομές, ανταλλαγές, προικοσύμφωνα, αγορές και συμφωνητικά των κατοίκων του χωριού Ευφημιανών.
Περιέχει προικοσύμφωνα, πωλητήρια, ανταλλαγές, διανομές και δωρητήρια των κατοίκων του χωριού Ευφημιανών.
Περιέχει ομόλογα και πωλητήρια των κατοίκων του χωριού Ευφημιανών. Περιέχει αντίγραφα πράξεων.
Περιέχει δωρητήρια, προικοσύμφωνα, αγορές, μοιραστήρια, εξοφλητήρια, εμβατίκια, χαριστήρια και ανταλλαγές.
Περιέχει αγορές, προικοσύμφωνα, χαριστήρια, εξοφλητήρια, μοιραστήρια, αποφάσεις, συμφωνίες, διαθήκες και μια παραίτηση.
Περιέχει αγορές, εξοφλητήρια, ανταλλαγές, προικοσύμφωνα, προικοδωρεές και χαριστήριο.
Περιέχει συμβιβασμούς και αποφάσεις.
Περιέχει αγορές, διαθήκες, ανταλλαγές, εξοφλήσεις, μοιραστήρια και συμφωνητικά.
Περιέχει διαθήκες, διανομές,ανταλλαγές, συμφωνητικά και πωλητήρια.
Περιέχει αγορές,προικοσύμφωνα, συμφωνητικά, αποφάσεις, δωρητήρια, μοιρασοχάρτια, προικοδωρητήρια, διαθήκες, αφιερώσεις και ανταλλαγές.
Περιέχει αγορές προικοσύμφωνα, προικοδωρητήρια, ανταλλαγές, αφιερώματα σε ναούς,, εξοφλητήριο, μοιρασοχάρτια, συμφωνητικά και διαθήκες.
Περιέχει αγοραπωλησίες.
Περιέχει αγορές, συμβιβασμούς, εξοφλητήρια, δωρητήρια, ανταλλακτήρια, ασφαλιστικά, προικοδωρητήρια, μοιρασοχάρτια, ανταλλαγές, συμφωνητικά, αφιερώματα, εμβατικοχάρτια, επιτροπικά, πληρεξούσια και διαθήκες.
Περιέχει αγορές, συμφωνητικά, δωρητήρια, διανομές, ανταλλαγές των κατοίκων του χωριού Ευφημιανών.
Περιέχει προικοδοσίες, αγορές, διαθήκες, εξοφλήσεις, προικοδωρεές, ανταλλαγές, χαριστήρια, δωρεές ανηλίκων, επιτροπικά, πληρωμές, αποφάσεις και μοιρασοχάρτια.
Περιέχει μάλλον αντίγραφα αγορών, παραχωρητήριο και δωρητήριο.
Περιέχει προικοδωρητήρια, ανταλλαγές, πωλητήρια, δωρητήρια, και προικοσύμφωνα των κατοίκων του χωριού.
Περίεχει ομόλογα. Πολλές από τις πράξεις έχουν διαγραφεί.
Περιέχει προικοσύμφωνα των κατοίκων του χωριού Θυμιανών.
Περιέχει πωλητήρια και δωρητήρια.
Περιέχει διαθήκες του χωριού Ευφημιανών.
Περιέχει προικοσύμφωνα.
Περιέχειαγορές, ανταλλαγές, δωρητήρια και διανομές των κατοίκων του χωριού Ευφημιανών.
Περιέχει αγορές, διανομές, δωρητήρια και συμφωνητικά των κατοίκων του χωριού Ευφημιανών.
Περιέχει επιτροπικά έγγραφα, κατάλογο πληρωμών βασιλικών φόρων, εξοφλητικά γράμματα και υποθηκοδάνεια.
Περιέχει υποθηκοδάνεια των κατοίκων του χωριού Ευφημιανών.
Περιέχει υποθηκοδάνεια.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Χίου

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα