@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-CHI
Αρχεία Ν. Χίου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CHI_NOT007
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΟΛΙΣΣΟΥ  [1753 - 1914]
Περιεχόμενα: Περιέχει αγοραπωλησίες, διανομές κληρονομιών, ανταλλαγές κτημάτων, συμφωνητικά των κατοίκων κυρίως της Βολισσού και των ...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-CHI_NOT007

Τίτλος: ΝΟΤΑΡΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΟΛΙΣΣΟΥ

Χρονολογίες: 1753 - 1914

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Περιέχει αγοραπωλησίες, διανομές κληρονομιών, ανταλλαγές κτημάτων, συμφωνητικά των κατοίκων κυρίως της Βολισσού και των γειτονικών χωριών.
Περιέχει πωλητήρια, δωρητήρια, αγορές και προικοσύμφωνα των χωριών Βολισσού, Σιδηρούντος, Πυραμάς, Διευχών, Νενητών, Τρυπών, Καταβάσεως, Ποταμιάς, Αναβάτου, Κεράμου, Φυτών, Χαλάνδρων και Κυπουριών.
Περιέχει πωλητήρια του χωριού Βολισσού.
Περιέχει πωλητήρια της Βολισσού.
Περιέχει συμφωνητικά και ανταλλαγές.
Περιέχει εξοφλήσεις, προικοσύμφωνα και διαθήκες.
Περιέχει διαθήκες και προικοσύμφωνα του χωριού Βολισσού.
Περιέχει προικοσύμφωνα, διαθήκες, συμφωνητικά και ανταλλαγές των χωριών Βολισσού, Σπαρτούντας, Κυπουριών, Ποταμιάς, Φυτών, Κεράμου, Νενητουριών και Πισπυλούντας.
Περιέχει πωλητήρια, μεταβιβάσεις, δωρητήρια, ανταλλαγές, διανομές, και συμφωνητικά των χωριών Πυραμάς, Βολισσού, Ποταμιάς και Διευχών.
Περιέχει ομόλογα του χωριού Βολισσού.
Περιέχει διαθήκες και προικοσύμφωνα του χωριού της Βολισσού.
Περιέχει πωλητήρια, δωρητήρια, συμφωνητικά, διανομές και ανταλλαγές του χωριού Βολισσού.
Περιέχει προικοσύμφωνα, διαθήκες, συμφωνητικά και ακυρώσεις διαθηκών και προικοσυμφώνων του χωριού Βολισσού.
Περιέχει διαθήκες, προικοσύμφωνα και προικοδωρητήρια του χωριού Βολισσού.
Περιέχει προικοσύμφωνα, διαθήκες, προικοδωρητήρια και συμφωνητικά των χωριών Βολισσού, Ποταμιάς, Χαλάνδρων, Φυτών και Κηπουριών.
Περιέχει δανειστικά, παραιτήσεις από περιουσίες και αγοραπωλησίες του χωριού Βολισσού.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Χίου

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα