@rxiomnimon - Integrated archival data management system

Ελληνικά English Français
Bookmark:(+)(-)


CLASSIFICATION SCHEME
Browse [Repository] GRGSA-EUR
Archives of Evrytania
Browse [Fonds] GRGSA-EUR_ADM017
ΑΡΧΕΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ  [1948 - 1959]
Contents: Δίαφοροι αιτήσεις εγγραφής σε εκλογικούς καταλόγους. Διεύθυνσις ελέγχου Βιομηχανίας αποφάσεις και διαταγαί περί κυλινδρο...

TopIDENTITY STATEMENT AREA

Reference code: GRGSA-EUR_ADM017

Title: ΑΡΧΕΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Dates: 1948 - 1959

Level of description: Αρχείο

TopCONTENT AND STRUCTURE AREA

Scope and content:

Contents: Δίαφοροι αιτήσεις εγγραφής σε εκλογικούς καταλόγους.
Διεύθυνσις ελέγχου Βιομηχανίας αποφάσεις και διαταγαί περί κυλινδρομύλων-αλεύρων.
Αποθήκευση-στοιχεία για αποθηκευτικά κέντρα.
Διαγραφές πολιτών από επισιτιστικούς καταλόγους.
Πρακτικά επιτροπής ελλειμμάτων -ηλλοιωμένων.
Διανομές δημοσίων υπαλλήλων.
Μαθητικά συσσίτια.
Υπηρεσία ΕΦ-ΕΞ - σχετικές διαταγές περί ελλειμμάτων.
Εγκύκλιοι περί εισαγωγικού εμπορίου.
Στοιχεία για αποθήκες νομού - πωλήσεις προϊόντων(κριθή) - διανομή ιματισμού -γαλατοσκόνεως - είδη συσκευασίας - εφόδια εξωτερικού σε ΑΤΕ Καρπενησίου.
Στοιχεία για διανομές τροφίμων σε αναπήρους –θύματα πολέμου-καταστάσεις τορφίμων για μαθητικά συσσίτια-καταστάσεις τροφίμων για δημ. Υπαλλήλους.
Στοιχεία για διανομή γάλακτος και ειδών ΟΥΝΡΑ - εφοδιασμός επαναπατρισθέντων - Εθνικός Οργανισμός Πολεμιστών - είδη «λεηλατηθέντα» από αποθήκη Αγρ. Τράπεζας.
Περιέχονται στοιχεία οικονομικά της τέως Υ.Κ.Δ. Καρπενησίου και για κατεστραμμένα εφόδια.
Αποφάσεις Αγορανομικής Επιτροπής Διατιμήσεων –Περί καθορισμού ημερών πωλήσεως κρέατος και κρεοφαγίας, περί κατατάξεως των ενταύθα καφενείων εις κατηγορίας κ.α.
Τροφοδοσία: Τεχνικών Σχολών, Μαθητικών Κατασκηνώσεων, εις οικογενείας μαχομένων και συμμοριοπλήκτων, Διανομή Γάλακτος (6 δέσμες).
Κενοί σάκκοι δημοσίου επιτροπές δειγματοληψιών.
Στοιχεία συνεργείου (Αμερικανικής Αποστολής)καταστάσεις εισπράξεως εφοδίων Αμερικανικής αποστολής.
Διάφορα: περί τρόπου παραγωγής άρτου, τιμών, πωλήσεων, δειγματοληψιών σίτου και αλεύρων.
Εγκύκλιοι απαλλακτικαί ευθυνών τυχόν ελλειμάτων εφοδίων.
Εγκύκλιοι για διάφορα θέματα (6 δέσμες) α) κενοί σάκοι β) συγκέντρωση-παραλαβή οσπρίων γ) χορήγηση ιερού ναού ως αποθηκευτικού χώρου δ) ανάγκες επιστρώσεως αποθηκών δια υποβάθρων ε) συντήρησις κενών βαρελίων στ) παρακολούθησις διακινήσεως εφοδίων πάσης φύσεως.
Διάθεσις κρατικού σίτου δια παραγωγήν ζυμαρικών και άρτου.
Περί απαγορεύσεως χρήσεως υγρών καυσίμων εισηγμένων εκ του εξωτερικού και υποχρεωτικής χρήσεως εγχωρίων καυσίμων.
Εγκύκλιοι περί i) εμπορίας και χρήσεως πετρελαιοειδών ii) τρόπου πληρωμής αξίας εφοδίων υπό διανομέων iii) καθορισμού τιμής διαθέσεως τροφίμων απροθυμία παραλαβής γαλακτοκόνεως.
i) εξόφληση δανείων Δημοσίων υπαλλήλων ii) κρατήσεις αποδοχών υπέρ της φανέλλας του στρατιώτου iii) αποδοχές επιστρατευμένων υπαλλήλων.
Τιμή άρτου μηνός Ιουνίου.
Πώλησις σίτου και αλεύρων δια ζυμαρικά και άρτον.
Διανομές τροφίμων εις Δημοσίους Υπαλλήλους.
Μηνιαίες καταστάσεις με αποσπάσματα εκ του βιβλίου εισπράξεως εφοδίων εξωτερικού (χωριά- είδη τροφίμων – αξία).
Επισιτιστικά δελτία Χωροφυλακής-υπεύθυνες δηλώσεις, ονομαστικές καταστάσεις, εγκύκλιοι.
Σύμβασις – Επιτροπή Ελλειμμάτων-: στοιχεία για «αβαριάτο» (αλλοίωση) αλεύρων καναδικής βοήθειας – εξοπλισμός αποθηκών – έξοδα κίνησης μελών επιτροπών.
Μηνιαίες καταστάσεις κινήσεως εφοδίων από Αγροτική Τράπεζα.
12 δέσμες με στοιχεία διανομών κατά μήνα (ζάχαρη, αλεύρι, φακές, έλαιον, ρύζι, φασόλια) – εγκύκλιοι Υπουργείου – ανακοινώσεις ΠΥΕΔΝ Ευρυτανίας.
Στοιχεία για διανομές εφοδίων σε δημοσίους υπαλλήλους.
Προώθηση εφοδίων σε χωριά νομού.
10 δέσμες με μηνιαία στοιχεία από αγροτική τράπεζα: τηλεγραφήματα - διαβιβαστικά για εκτελεσθείσες διατακτικές - αναφορές για εφόδια σε αποθηκευτικά κέντρα.
Εγκύκλιοι για τιμές σίτου-για αλευρόμυλους-για τιμές δημητριακών.
Απολογιστικές καταστάσεις υποδ. 101 Αγρ. Τραπέζης κατά μήνα και είδος τροφίμων. Οι καταστάσεις αφορούν: α) εκτελεσθείσες διατακτικές,β) ελλείμματα εφοδίων,γ) παραλαβές από άλλα υποκαταστήματα.
Εγκύκλιοι Υπουργείου για τιμές προϊόντων.
Επικουρικά - εφόδια σε ανάπηρους - θύματα πολέμου - αποκλειομένους.
α) εγκύκλιοι Υπουργείου για διάφορα (μεριδολόγια) β) αποστολές εφοδίων - καναδική βοήθεια γ) διανομές σε μαχόμενους δ) παιδικαι κατασκηνώσεις ε) μαθητικά συσσίτια στ) μαθητικαί κατασκηνώσεις ζ) γάλα προσχολικής ηλικίας η) γάλα εβαπορέ θ) αιτήσεις ι) δύναμις δικαιούχων γάλακτος - 10 δέσμες.
Εγκύκλιοι για επιθεωρήσεις Δ.Ε.Δ. – Κ.Ε.Δ.
Περί απαγορεύσεως κατασκευής ειδών εκ Νικελίου.
Εισαγωγαί επιμελητών» Πίνακες βιβλίου εισπράξεως εκ πωλήσεως εφοδίων εξωτερικού.
Προώθηση εφοδίων αποκλεισμένων κοινοτήτων.
Αποδεσμεύσεις αποθηκών εφοδίων εξωτερικού - περιοδικά – καταστάσεις εκδοθεισών διατακτικών - Εξαμηνιαία κατάστασις Δυναμ. Γενικών Διανομών - Περιοδικά: πίνακες δήμων και κοινοτήτων Διάθεσις εφοδίων εις Οργανισμό ΔΙαχειρίσεως [πλεονάζοντος] Συμμαχικού Υλικού - Κίνησις βαρελιών - Κατάστασις αποθεμάτων.
Καταστάσεις κινήσεως εφοδίων.
Καταστάσεις κινήσεως εφοδίων - παραλαβαί.
Καυστική σόδα, απόβαρο τυρού φέτας, τρόπος κοστολογήσεως εισαχθέντων σφαγίων.
Έγγραφα περί επιτροπών δειγματοληψιών.
Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος.
Περιέχει έγγραφα περί καυσίμων.
Υπηρεσιακά.
Σχετικά με μηνύσεις κατά ΚΕΔ.
Περί σίτου.
Υπηρεσιακά έγγραφα.
Γάλα προσχολικής ηλικίας.
Καταλογισμός αξἰας τροφίμων.
Συγκέντρωση ορύζης.
Εγκύκλιοι περί ελαιολάδου.
Αγορανομικές διατάξεις.
Επιτροπή Ελλειμμάτων και Ηλλοιωμένων, σύμμεικτα (αλληλογραφία, διαβιβαστικά, αντίγραφα ή αποσπάσματα πρακτικών και παραστατικά).
Σύμμεικτα, κυρίως Εγκύκλιοι Υπουργείου Εμπορίου, ποικίλου περιεχομένου και σχετική ενέργεια-αλληλογραφία, τηλεγραφήματα, καταστάσεις.
Φάκελος διαταγών και αλληλογραφίας σχετικής με δέματα Αμερικανικής δωρεάς.
Φάκελος διαταγών και αλληλογραφίας σχετικώς με την υποβολήν δελτίων τιμών και μηνιαίων αγορανομικών εκθέσεων.
Φάκελος αλληλογραφίας διανομής σίτου εις αποκλειομένους λόγω χειμώνα.
Δειγματοληψίαι κατά μήνα επί ειδών βιοτικής ανάγκης.
Φάκελος αντιγράφων αποφάσεων αγορανομικής επιτροπής.
Διεύθυνση εμπορίου: εγκύκλιοι για εξαγωγές προϊόντων.
Διεύθυνσις κρατικών προμηθειών.
Διεύθυνσις Μελετών (2 δέσμες).
Διεύθυνσις διοικητικού (ποικίλα υπηρεσιακά) (11 δέσμες).
Διαταγών και αλληλογραφίας σχετικών με την υποβολή καταστάσεων ενεργηθεισών δειγματοληψιών κατά μήνα επί των ειδών βιοτικής ανάγκης.
Κινηματογράφος.
Δελτία τιμών.
Εγκύκλιοι για οικονομικά θέματα υπηρεσίας Εποπτείας Εμπορίου, Οδοιπορικά Υπαλλήλων – εκτός έδρας, οικονομικά ζητήματα (διατακτικές) εφοδίων (ζάχαρη, σίτος κλπ), Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά επί διατακτικής εφοδίων (ελαίου), Αποθήκη εφοδίων εξωτερικού Καρπενησίου (7 δέσμες).
Καύσιμες Ύλες – Κίνηση Πετρελαιοειδών.
Αποδόσεις Λογαριασμών.
Αποφάσεις Αγορανομικής Επιτροπής Καρπενησίου.
Διαταγές και αλληλογραφία του επί πσιτώσει χορηγηθέντος σίτου.
Δειγματοληψίες επί ειδών βιοτικής ανάγκης.
Αγορανομικές διατάξεις περί τιμών εισιτηρίων κινηματογράφων και περί φωτογράφων.
Δελτία τιμών ειδών βιοτικής ανάγκης, βιομηχανικών και βιοτεχνικών 11/1/1957 - 21/12/1957.
Αποφάσεις Αγορανομικής Επιτροπής Ευρυτανίας.
Εγκύκλιοι Υπουργείου Εμπορίου.
Εγκύκλιοι και αλληλογραφία για υπηρεσιακά θέματα.
Αποφάσεις Αγορανομικής Επιτροπής με διαβιβαστικά.
Δελτία τιμών Αθηνών και Εποπτών Εμπορίου.
Αγορανομικές διατάξεις και αλληλογραφία.
Κοστολόγηση άρτου.
Υπηρεσιακά Θέματα.
Καταστάσεις δειγματοληψιών μετά οδηγιών.
Περί πάγου - υποδημάτων.
Περί εξαγωγής.
Ποικίλα.
Τιμές χονδρικής πώλησης γεωργικών προϊόντων.
Εκθέσεις αγορανομικών ελέγχων (Α/2 γ).
Κρατικό Ελαιόλαδο.
Γενικός Φάκελλος Δ/νσις εμπορικών συμβάσεων.
Γενικός Φάκελλος Δ/νσις Εξαγωγικού Εμπορίου.
Γενικός Φάκελλος Δ/νσις Εισαγωγικού Εμπορίου.
Γενικός Φάκελλος Δ/νσις Εμπορικών Οργανώσεων.
[Β/7 Γενικός Φάκελλος Δ/νσις Μελετών] Υποβολή στοιχείων Χονδρικής – Λιανικής πωλήσεως.
Γ1 Ειδικός φάκελος αγορανομικές διατάξεις υπουργείου (ποικίλα).
Γ/4 Ειδικός Φάκελλος Διαταγαί και έγγραφα Νομαρχίας.
Γ/7 ειδικός φάκελλος οδοιπορικά και αποζημιώσεις εκτός εδράς.
Γ/12 Ειδικός Φάκελλος Εκθέσεις πεπραγμένων.
Γ/13 Ειδικός Φάκελλος Αγορανομικαί Διατάξεις κ. Νομάρχου.
Γ/16 Ειδικός Φάκελος Υπηρεσία Μέτρων και Σταθμών.

TopALLIED MATERIALS AREA

Existence and location of originals: Αρχεία Ν. Ευρυτανίας

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα