@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-CHI
Αρχεία Ν. Χίου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CHI_NOT008
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΟΥΝΟΥ  [1768 - 1914]
Περιεχόμενα: Περιέχει αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα, μοιραστήρια, διαθήκες, ανταλλαγές, κτημάτων, συμφωνητικά, διανομές κληρονομιών κα...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-CHI_NOT008

Τίτλος: ΝΟΤΑΡΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΟΥΝΟΥ

Χρονολογίες: 1768 - 1914

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Περιέχει αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα, μοιραστήρια, διαθήκες, ανταλλαγές, κτημάτων, συμφωνητικά, διανομές κληρονομιών και δωρεές κτημάτων σε ναούς των κατοίκων του Βουνού και των γειτονικών χωριών.
Περιέχει αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα, διαθήκες, ανταλλαγές κτημάτων, απόφαση κοινότητας, διανομές κληρονομιών, συμβιβασμό και εξόφληση των κατοίκων του Βουνού.
Περιέχει αγοραπωλησίες, μοιραστήρια, διαθήκες, ανταλλαγές κτημάτων, μεταβιβάσεις φόρου μαστίχης, συμφωνητικά, μισθώσεις σχίνων, συμβιβασμούς, εμβατίκια, χαριστήρια, και εξοφλήσεις των κατοίκων Βουνού και των γειτονικών χωριών.
Περιέχει αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα, μοιραστήρια,αφιερώσεις σε ναούς, διαθήκες, ανταλλαγές κτημάτων, απόφαση κοινότητας, διανομές κληρονομιών, συμβιβασμούς, εξοφλήσεις, αφιέρωση ιδιωτικού ναού στο χωριό Βουνό.
Περιέχει συμφωνητικά, αγορές, ανταλλαγές, διαθήκες, προικοσύμφωνα και διανομές.
Περιέχει αγορές, διανομές, ανταλλαγές, προικοσύμφωνα, διαθήκες και συμφωνητικά των κατοίκων του χωριού Βουνού.
Περιέχει αγορές, διανομές, ανταλλαγές, προικοσύμφωνα, συμφωνητικά, δωρητήρια και διαθήκες των κατοίκων του χωριού Βουνού.
Περιέχει πωλητήρια, διαθήκες, προικοσύμφωνα, διανομές, ανταλλαγές και συμβιβασμούς των κατοίκων του χωριού Βουνού.
Περιέχει πωλητήρια, προικοσύμφωνα, ανταλλαγές, διαθήκες και δωρητήρια των κατοίκων του χωριού Βουνού.
Περιέχει προικολαβές, διαθήκες, δωρητήρια, και προικοδοτήρια των κατοίκων του χωριού Βουνού.
Περιέχει πωλητήρια, ανταλλαγές, συμβιβασμούς και διανομές των κατοίκων του χωριού Βουνού.
Περιέχει πωλητήρια, δωρητήρια,, ανταλλαγές και διανομές των κατοίκων του χωριού Βουνού.
Περιέχει προικοσύμφωνα και διαθήκες, διάλυση αρραβώνων των κατοίκων του χωριού Βουνού καθώς και παραλαβές προικός, έγγραφα μεταβιβάσεως κ.ά.
Περιέχει αγορές, δωρητήρια, διανομές, εκδόσεις τίτλων ιδιοκτησίας και καταχωρήσεις κτημάτων των κατοίκων του χωριού Βουνού.
Περιέχει προικοσύμφωνα, διαθήκες και εξοφλήσεις των κατοίκων του χωριού Βουνού.
Περιέχει προικοσύμφωνα και διαθήκες των κατοίκων του χωριού Βουνού.
Περιέχει υποθηκοδάνεια των κατοίκων του χωριού Βουνού.
Περιέχει προικοσύμφωνα και διαθήκες.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Χίου

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα