@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LES
Αρχεία Ν. Λέσβου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LES_ADM006
Αρχείο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου  [1807 - 1980]
Δημοτολόγια και Μητρώα Αρρένων Λέσβου και Λήμνου, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, ευρeτήρια εισερχόμεων εγγράφων, εγκύκλιοι Νομαρχίας, εγγραφές...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-LES_ADM006

Τίτλος: Αρχείο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου

Χρονολογίες: 1807 - 1980

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όνομα του παραγωγού: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου: Δημοτολόγια και Μητρώα Αρρένων Λέσβου και Λήμνου, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, ευρeτήρια εισερχόμεων εγγράφων, εγκύκλιοι Νομαρχίας, εγγραφές αδήλωτων, διορθώσεις, προσθήκες και αλλαγές ηλικιών, κύριων ονομάτων, επωνύμων, πατρωνύμων και μητρωνύμων, στρατολογικοί πίνακες, εγγραφές και μεταβολές στα δημοτολόγια, ορισμός μελών κοινοτικών συμβουλίων, αιτήσεις, δικαιολογητικά και αποφάσεις Νομάρχη για εγγραφή αδήλωτων στα Μητρώα Αρρένων και απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας, αιτήσεις και αποφάσεις για σύσταση Μητρώων Αρρένων, αιτήσεις και πιστοποιητικά περί κτήσης, ανάκτησης και αποβολής της Ελληνικής Ιθαγένειας, αποφάσεις και δικαιολογητικά διαγραφής λόγω θανάτου, δικαιολογητικά και αποφάσεις διαγραφής των διπλοεγγεγραμμένων, μεταγραφόμενων, θηλέων και ατελώς εγγεγραμμένων

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Λέσβου

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

Notes:

Από την Αγιάσο λείπουν ο πρώτος και ο τέταρτος τόμος των δημοτολογίων
Από την Ανεμώτια λείπει ο πρώτος τόμος των δημοτολογίων
Από την Αγία Παρασκευή λείπει ο πρώτος τόμος των δημοτολογίων
Από τη Βρίσα λείπει ο πρώτος τόμος των δημοτολογίων
Από τον Μεσαγρό λείπει ο πρώτος τόμος των δημοτολογίων
Από την Άντισσα λείπει ο δεύτερος τόμος των δημοτολογίων
Από τη Θερμή λείπει ο πρώτος τόμος των δημοτολογίων
Από το Κάστρο λείπει ο τέταρτος τόμος των δημοτολογίων
Από την Πέτρα λείπουν οι πρώτοι τόμοι των δημοτολογίων
Από το Πλωμάρι υπάρχει μόνο ένας τόμος με συμπληρωματικές οικογενειακές μερίδες
Από τη Μυτιλήνη λείπουν ο δεύτερος, έκτος, δέκατος τρίτος, δέκατος πέμπτος, δέκατος έκτος, δέκατος έβδομος, δέκατος όγδοος, δέκατος ένατος, εικοστός πρώτος, εικοστός τέταρτος, εικοστός πέμπτος, εικοστός έκτος, εικοστός έβδομος και τριακοστός τέταρτος τόμος
Από τον Πολιχνίτο υπάρχουν μόνο τέσσερις τόμοι (Κ, Τ - Ω και δύο τόμοι με συμπληρωματικές οικογενειακές μερίδες. Όλοι οι υπόλοιποι τόμοι λείπουν)
Χρήζουν συντήρησης: Δημοτολόγιο Χιδήρων (281/2), Δημοτολόγιο Παμφίλων (281/7), Δημοτολόγιο Υψηλομετώπου (281/10), Δημοτολόγιο Μόριας (281/17), Δημοτολόγιο Μανταμάδου (281/27), Δημοτολόγια Βατούσας (281/29-30), Δημοτολόγιο Σκαλοχωρίο (281/31), Δημοτολόγια Ερεσού (281/38-39), Δημοτολόγια Πλαγιάς (281/41-42), Δημοτολόγιο Λαφιώνος (281/44), Δημοτόλογιο Ταξιαρχών (281/46), Δημοτολόγιο Κεραμειών (281/47), Δημοτολόγιο Βρίσας (281/49), Δημοτολόγιο Μεγαλοχωρίου (281/54), Δημοτολόγιο Παναγιούδας (281/56), Δημοτολόγιο Νεοχωρίου (281/58), Δημοτολόγιο Σταυρού (281/62), Δημοτολόγιο Κοντοπουλίου (281/64), Δημοτολόγιο Κατάλακκου (281/66), Δημοτολόγιο Ρωμανού (281/69), Δημοτολόγιο Κορνού (281/70), Δημοτολόγιο Συκαμιάς (281/72), Δημοτολόγιο Τσιμάνδριας (281/73), Δημοτολόγιο Νάπης (281/81), Δημοτολόγιο Παναγίας (281/87), Δημοτολόγια Στύψης (281/88-89), Δημοτολόγιο Αρίσβης (281/90), Δημοτολόγιο Άντισσας (281/91), Δημοτολόγιο Πορτιανού (281/94), Δημοτολόγιο Κώμης (281/96), Δημοτολόγιο Κάτω Τρίτους (281/97) , Δημοτολόγιο Μυχούς (281/98), Δημοτολόγιο Ρεπανιδίου (281/104), Δημοτολόγιο Θερμής (281/106), Δημοτολόγιο (281/108) , Δημοτολόγιο Κάστρου Λήμνου (281/111), Δημοτολόγιο Πέτρας (281/118), Δημοτολόγιο Μύρινας (281/117), Δημοτολόγια Πολιχνίτου (281/120-122), Δημοτολόγια Μυτιλήνης (281/127, 128, 133, 139, 140, 141)

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα