@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-ARG
Αρχεία Ν. Αργολίδας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-ARG_EDU001
Αρχείο Α' Γυμνασίου Ναυπλίου  [1837 - 1974]
Βιβλία Μαθητολογίων, Γενικών Ελέγχων, Πιστοποιητικών σπουδής, διδασκόμενης ύλης, Πράξεων Συλλόγου Καθηγητών, Πρωτοκόλλων αλληλογραφίας κ....

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-ARG_EDU001

Τίτλος: Αρχείο Α' Γυμνασίου Ναυπλίου

Χρονολογίες: 1837 - 1974

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όνομα του παραγωγού: Γυμνάσιο Ναυπλίου Α'

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου: Βιβλία Μαθητολογίων, Γενικών Ελέγχων, Πιστοποιητικών σπουδής, διδασκόμενης ύλης, Πράξεων Συλλόγου Καθηγητών, Πρωτοκόλλων αλληλογραφίας κ. ά. Φάκελοι τίτλων σπουδών κ.ά.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Αργολίδας

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα