@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LES
Αρχεία Ν. Λέσβου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LES_EDU012
Αρχείο Πρακτικού Λυκείου Μυτιλήνης  [1922 - 1950]
Μαθητολόγια, γενικός και ειδικός έλεγχος, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία εσόδων -εξόδων, βιβλία πράξεων Σχολικής Εφορείας και απολογιστ...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-LES_EDU012

Τίτλος: Αρχείο Πρακτικού Λυκείου Μυτιλήνης

Χρονολογίες: 1922 - 1950

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όνομα του παραγωγού: Πρακτικό Λύκειο Μυτιλήνης

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου: Μαθητολόγια, γενικός και ειδικός έλεγχος, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία εσόδων -εξόδων, βιβλία πράξεων Σχολικής Εφορείας και απολογιστικά στοιχεία

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Λέσβου

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα