@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-AIT
Αρχεία Ν. Αιτωλοακαρνανίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-AIT_EDU454
Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Κατοχής  [1929-1978]
1. Μαθητολόγια (12), ετών 1930-1934, 1934-1940 & 1946-1947, 1940-1943, 1944-1946, 1947-1949, 1949-1951, 1951-1953, 1953-1957, 1957-1962, ...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-AIT_EDU454

Τίτλος: Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Κατοχής

Χρονολογίες: 1929-1978

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής: 33 βιβλία τοποθετημένα σε 5 κουτιά αρχειοθέτησης.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όνομα του παραγωγού: 1ο Δημοτικό Σχολείο Κατοχής

Διαδικασία πρόσκτησης: Παραδόθηκε από τον παραγωγό

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

1. Μαθητολόγια (12), ετών 1930-1934, 1934-1940 & 1946-1947, 1940-1943, 1944-1946, 1947-1949, 1949-1951, 1951-1953, 1953-1957, 1957-1962, 1962-1968, 1968-1972, 1972-1977.
2. Γενικοί Έλεγχοι (14), ετών 1929-1930 & 1946-1947, 1930-1934, 1934-1940, 1940-1943, 1943-1946, 1947-1949, 1949-1951, 1951-1953, 1953-1957, 1957-1959, 1959-1961, 1961-1966, 1966-1970, 1970-1977.
3. Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής (2), ετών 1968-1974, 1975-1977.
4. Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων, ετών 1963-1973.
5. Βιβλία Πράξεων Σχολικής Εφορείας (4), ετών 1947-1953, 1967-1970, 1970-1975, 1975-1978.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση: Δεν έγινε επιλογή και εκκαθάριση

Προσθήκες υλικού: Αναμένονται προσθήκες αφού το σχολείο εξακολουθεί να λειτουργεί το 2016

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Αιτωλοακαρνανίας

ΚορυφήΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Σχετιζόμενα Τοπωνύμια:

Σχετιζόμενοι Όροι Θησαυρού:

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα