@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-AIT
Αρχεία Ν. Αιτωλοακαρνανίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-AIT_EDU453
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Σκουτεσιάδας  [1944-1995]
1. Μαθητολόγιο & Βιβλίο Μητρώου & Προόδου Μαθητών (συρραμμένα σε 1 βιβλίο). 2. Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής & Γενικός Έλεγχος (συρραμμέν...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-AIT_EDU453

Τίτλος: Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Σκουτεσιάδας

Χρονολογίες: 1944-1995

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής: 2 βιβλία.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όνομα του παραγωγού: Δημοτικό Σχολείο Σκουτεσιάδας

Διοικητική Ιστορία / Βιογραφικό Σημείωμα: Το σχολείο έπαυσε να λειτουργεί το 1994.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

1. Μαθητολόγιο & Βιβλίο Μητρώου & Προόδου Μαθητών (συρραμμένα σε 1 βιβλίο).
2. Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής & Γενικός Έλεγχος (συρραμμένα σε 1 βιβλίο).

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Αιτωλοακαρνανίας

ΚορυφήΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Σχετιζόμενα Τοπωνύμια:

Σχετιζόμενοι Όροι Θησαυρού:

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα