@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-AIT
Αρχεία Ν. Αιτωλοακαρνανίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-AIT_EDU452
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ραΐνας  [1955-2011]
1. Μαθητολόγια (2), ετών 1955-1972, 1972-1977. 2. Γενικός Έλεγχος, ετών 1955-1977. 3. Βιβλίο Μητρώου & Προόδου Μαθητών, ετών 1977-2005. 4...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-AIT_EDU452

Τίτλος: Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ραΐνας

Χρονολογίες: 1955-2011

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής: 11 βιβλία τοποθετημένα σε 2 κουτιά αρχειοθέτησης.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όνομα του παραγωγού: Δημοτικό Σχολείο Ραΐνας

Διοικητική Ιστορία / Βιογραφικό Σημείωμα: Το σχολείο εξακολουθεί να λειτουργεί το 2016 που παραλάβαμε το αρχείο

Διαδικασία πρόσκτησης: Πραδόθηκε από τον παραγωγό

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

1. Μαθητολόγια (2), ετών 1955-1972, 1972-1977.
2. Γενικός Έλεγχος, ετών 1955-1977.
3. Βιβλίο Μητρώου & Προόδου Μαθητών, ετών 1977-2005.
4. Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής Ραΐνας (2), ετών 1955-1977, 1978-2000.
5. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας Σχολικής Επιτροπής Ραΐνας, ετών 1992-2011.
6. Μπλοκ διπλότυπων αποδείξεων (2) Δημοτικών Σχολείων Ραΐνας & Σκουτεσιάδας, συρραμμένα σε 1 βιβλίο.
7. Βιβλίο Πράξεων Σχολικής Επιτροπής Δημοτικών Σχολείων Ραΐνας & Σκουτεσιάδας, ετών 1992-2011.
8. Βιβλία Ταμείου Ραΐνας συρραμμένα σε 1 βιβλίο, ετών 1955-1992.
9. Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων Σχολικής Επιτροπής Δημοτικών Σχολείων Ραΐνας & Σκουτεσιάδας, ετών 1993-2011.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση: Δεν έγινε επιλογή και εκκαθάριση

Προσθήκες υλικού: Αναμένονται προσθήκες υλικό αφού το σχολείο εξακολουθεί να λειτουργεί το 2016

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Αιτωλοακαρνανίας

ΚορυφήΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Σχετιζόμενα Τοπωνύμια:

Σχετιζόμενοι Όροι Θησαυρού:

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα