@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-AIT
Αρχεία Ν. Αιτωλοακαρνανίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-AIT_EDU451
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Φραγκόσκαλας  [1958-2002]
1. Μαθητολόγια (2), ετών 1958-1972, 1972-1977. 2. Γενικοί Έλεγχοι (2), ετών 1958-1975, 1975-1977. 3. Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής (2), ε...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-AIT_EDU451

Τίτλος: Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Φραγκόσκαλας

Χρονολογίες: 1958-2002

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής: 7 βιβλία τοποθετημένα σε 1 κουτί αρχειοθέτησης.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όνομα του παραγωγού: Δημοτικό Σχολείο Φραγκόσκαλας

Διοικητική Ιστορία / Βιογραφικό Σημείωμα: Το σχολείο έκλεισε το 2002 (ΦΕΚ 1129/29.8.2002)

Διαδικασία πρόσκτησης: Παραδόθηκε από το Δημοτικό Σχολείο Σαργιάδας

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

1. Μαθητολόγια (2), ετών 1958-1972, 1972-1977.
2. Γενικοί Έλεγχοι (2), ετών 1958-1975, 1975-1977.
3. Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής (2), ετών 1959-1970, 1978-2000.
4. Βιβλίο Μητρώου & Προόδου Μαθητών, ετών 1971-2002.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση: Δεν έγινε επιλογή και εκκαθάριση

Προσθήκες υλικού: Δεν αναμένονται

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Αιτωλοακαρνανίας

ΚορυφήΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Σχετιζόμενα Τοπωνύμια:

Σχετιζόμενοι Όροι Θησαυρού:

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα