@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-AIT
Αρχεία Ν. Αιτωλοακαρνανίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-AIT_EDU449
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Σαργιάδας  [1931-1977]
1. Μαθητολόγια (4), ετών 1946-1955, 1955-1969, 1969-1972, 1972-1977. 2. Γενικοί Έλεγχοι (5), ετών 1931-1942, 1945-1950, 1950-1959, 1959-1...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-AIT_EDU449

Τίτλος: Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Σαργιάδας

Χρονολογίες: 1931-1977

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής: 12 βιβλία τοποθετημένα σε 2 κουτιά αρχειοθέτησης.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όνομα του παραγωγού: Δημοτικό Σχολείο Σαργιάδας

Διοικητική Ιστορία / Βιογραφικό Σημείωμα: Εξακολουθεί να λειτουργεί το 2016 που έγινε η παραλαβή του αρχείου

Διαδικασία πρόσκτησης: Παραδόθηκε από τον παραγωγό

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

1. Μαθητολόγια (4), ετών 1946-1955, 1955-1969, 1969-1972, 1972-1977.
2. Γενικοί Έλεγχοι (5), ετών 1931-1942, 1945-1950, 1950-1959, 1959-1973, 1973-1977.
3. Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής (3), ετών 1949-1962, 1963-1971, 1971-1977.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση: Δεν έγινε επιλογή και εκκαθάριση

Προσθήκες υλικού: Αναμένονται προσθήκες υλικού αφού το σχολείο λειτουργεί το 2016

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Αιτωλοακαρνανίας

ΚορυφήΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Σχετιζόμενα Τοπωνύμια:

Σχετιζόμενοι Όροι Θησαυρού:

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα