@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-AIT
Αρχεία Ν. Αιτωλοακαρνανίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-AIT_EDU448
Αρχείο Νηπιαγωγείου Λεπενούς  [1976-2004]
1. Μητρώα Νηπίων (2), ετών 1977-1992, 1992-1999. 2. Βιβλίο Ταμείου Νηπιαγωγείου, ετών 1976-1982. 3. Βιβλία Εσόδων-Εξόδων Σχολικού Ταμείου...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-AIT_EDU448

Τίτλος: Αρχείο Νηπιαγωγείου Λεπενούς

Χρονολογίες: 1976-2004

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής: 14 βιβλία και λυτά έγγραφα τοποθετημένα σε 2 κουτιά αρχειοθέτησης.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όνομα του παραγωγού: Νηπιαγωγείο Λεπενούς

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

1. Μητρώα Νηπίων (2), ετών 1977-1992, 1992-1999.
2. Βιβλίο Ταμείου Νηπιαγωγείου, ετών 1976-1982.
3. Βιβλία Εσόδων-Εξόδων Σχολικού Ταμείου (2), ετών 1982-1986, 1987-1992.
4. Βιβλία Πράξεων Σχολικής Εφορείας/Σχολικής Επιτροπής (3), ετών 1976-1980, 1980-1986, 1987-1994.
5. Βιβλία Βιβλιοθήκης (2), ετών 1977-1981, 1977-1991.
6. Βιβλία Υλικού (2), ετών 1976-1982, 1977-1993.
7. Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας (3), ετών 1976-1978, 1978-1984, 1984-1995.
8. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας Σχολικής Εφορείας, ετών 1980-1982.
9. Λυτά έγγραφα εξερχόμενης αλληλογραφίας, ετών 1989-2004.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Αιτωλοακαρνανίας

ΚορυφήΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Σχετιζόμενα Τοπωνύμια:

Σχετιζόμενοι Όροι Θησαυρού:

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα