@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-AIT
Αρχεία Ν. Αιτωλοακαρνανίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-AIT_EDU444
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κεχρινιάς  [1907-1977]
1. Μαθητολόγια (2), ετών 1908-1944 (διαλυμένο σε φύλλα), 1972-1977. 2. Γενικός Έλεγχος, ετών 1907-1941 (διαλυμένο σε φύλλα). 3. Βιβλία Πι...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-AIT_EDU444

Τίτλος: Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κεχρινιάς

Χρονολογίες: 1907-1977

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής: 10 βιβλία και λυτά έγγραφα (ενδεικτικά μαθητών) τοποθετημένα σε 2 κουτιά αρχειοθέτησης.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όνομα του παραγωγού: Δημοτικό Σχολείο Κεχρινιάς

Διοικητική Ιστορία / Βιογραφικό Σημείωμα: Το σχολείο εξακολουθεί να λειτουργεί το 2016

Διαδικασία πρόσκτησης: Παραδόθηκε από τον παραγωγό

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

1. Μαθητολόγια (2), ετών 1908-1944 (διαλυμένο σε φύλλα), 1972-1977.
2. Γενικός Έλεγχος, ετών 1907-1941 (διαλυμένο σε φύλλα).
3. Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής (7), ετών 1921-1949, 1952-1958, 1959-1962, 1962-1965, 1965-1969, 1969-1972, 1972-1977.
4. Τίτλοι εγγραφής μαθητών (ενδεικτικά), ετών 1960-1963 & 1966.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση: Δεν έγινε επιλογή και εκκαθάριση

Προσθήκες υλικού: Αναμένονται προσθήκες υλικού αφού το σχολείο εξακολουθεί να λειτουργεί το 2016

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Αιτωλοακαρνανίας

ΚορυφήΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Σχετιζόμενα Τοπωνύμια:

Σχετιζόμενοι Όροι Θησαυρού:

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα