@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-AIT
Αρχεία Ν. Αιτωλοακαρνανίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-AIT_EDU447
Αρχείο Νυχτερινού Δημοτικού Σχολείου Κομποθέκλας  [1965-1967]
Μαθητολόγιο, ετών 1965-1967.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-AIT_EDU447

Τίτλος: Αρχείο Νυχτερινού Δημοτικού Σχολείου Κομποθέκλας

Χρονολογίες: 1965-1967

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής: 1 βιβλίο.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όνομα του παραγωγού: Νυχτερινό Δημοτικό Σχολείο Κομποθέκλας

Διοικητική Ιστορία / Βιογραφικό Σημείωμα: Ιδρύθηκε το 1923 (ΦΕΚ Α 144/31.5.1923) και καταργήθηκε το 1994 (ΦΕΚ Α 464/21.6.1994)

Διαδικασία πρόσκτησης: Παραδόθηκε από το Δημοτικό Σχολείο Κεχρινιάς

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου: Μαθητολόγιο, ετών 1965-1967.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Αιτωλοακαρνανίας

ΚορυφήΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Σχετιζόμενα Τοπωνύμια:

Σχετιζόμενοι Όροι Θησαυρού:

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα