@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-AIT
Αρχεία Ν. Αιτωλοακαρνανίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-AIT_EDU443
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Σταθμού Αγγελοκάστρου  [1963-1987]
1. Μαθητολόγια (2), ετών 1963-1973, 1973-1977. 2. Βιβλίο Μητρώου & Προόδου Μαθητών, ετών 1977-1983. 3. Γενικοί Έλεγχοι (2), ετών 1963-197...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-AIT_EDU443

Τίτλος: Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Σταθμού Αγγελοκάστρου

Χρονολογίες: 1963-1987

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής: 18 βιβλία και λυτά έγγραφα τοποθετημένα σε 3 κουτιά αρχειοθέτησης.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όνομα του παραγωγού: Δημοτικό Σχολείο Σταθμού Αγγελοκάστρου

Διοικητική Ιστορία / Βιογραφικό Σημείωμα: Το σχολείο έπαυσε να λειτουργεί το 1983 και καταργήθηκε το 1987 (ΦΕΚ 155Α/1987)

Διαδικασία πρόσκτησης: Παραδόθηκε από το Δημοτικό Σχολείο Αγγελοκάστρου

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

1. Μαθητολόγια (2), ετών 1963-1973, 1973-1977.
2. Βιβλίο Μητρώου & Προόδου Μαθητών, ετών 1977-1983.
3. Γενικοί Έλεγχοι (2), ετών 1963-1975, 1975-1977.
4. Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής (2), ετών 1964-1977, 1978-1987.
5. Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας (6), ετών 1963-1987.
6. Βιβλίο Πράξεων Σχολικής Εφορείας, ετών 1981-1987.
7. Βιβλίο Πράξεων Σχολικής Εφορείας, ετών 1975-1981.
8. Βιβλίο ακινήτου & κινητής περιουσίας, ετών 1964-1983.
9. Μητρώο Προσωπικού, χ.χ.
10. Βιβλίο Ημερήσιας Σχολικής Ζωής, ετών 1978-1981.
11. Φάκελλος εξερχόμενης αλληλογραφίας, ετών 1971-1987.
12. Τίτλοι εγγραφής μαθητών, ετών 1980-1986.
13. Πρωτόκολλα Παράδοσης-Παραλαβής του Σχολείου, ετών 1980-1987.
14. Φάκελλος Μαθητικής Κοινότητας (Καταστατικό – οδηγίες), έτους 1986.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση: Δεν έγινε επιλογή και εκκαθάριση

Προσθήκες υλικού: Δεν αναμένται

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Αιτωλοακαρνανίας

ΚορυφήΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Σχετιζόμενα Τοπωνύμια:

Σχετιζόμενοι Όροι Θησαυρού:

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα