@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-AIT
Αρχεία Ν. Αιτωλοακαρνανίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-AIT_EDU442
Αρχείο Κέντρου Επιμόρφωσης Ενηλίκων Αγγελοκάστρου  [1969-1976]
1. Βιβλίο Δράσεως του Κέντρου Επιμορφώσεως Ενηλίκων Αγγελοκάστρου (Κ.Ε.Ε.), ετών 1975-1976. 2. Εισερχόμενη Αλληλογραφία, ετών 1969-1976. ...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-AIT_EDU442

Τίτλος: Αρχείο Κέντρου Επιμόρφωσης Ενηλίκων Αγγελοκάστρου

Χρονολογίες: 1969-1976

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής: 2 βιβλία και λυτά έγγραφα τοποθετημένα σε ένα κουτί αρχειοθέτησης.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όνομα του παραγωγού: Κέντρο Επιμόρφωσης Ενηλίκων Αγγελοκάστρου

Διαδικασία πρόσκτησης: Παραδόθηκε από το Δημοτικό Σχολείο Αγγελοκάστρου

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

1. Βιβλίο Δράσεως του Κέντρου Επιμορφώσεως Ενηλίκων Αγγελοκάστρου (Κ.Ε.Ε.), ετών 1975-1976.
2. Εισερχόμενη Αλληλογραφία, ετών 1969-1976.
3. Εξερχόμενη Αλληλογραφία, ετών 1971-1976.
4. Φάκελλος Δράσεων του Κ.Ε.Ε.: Δελτία Ομιλιών, Εκδηλώσεων, Εκθέσεις Λειτουργίας του Κέντρου κ.λ.π., ετών 1975-1976.
5. «’Εκθεσις Πεπραγμένων Περιόδου 1973-74», έκδοση του ΥΠΕΠΘ-ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ, Αθήνα, 1975.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση: Δεν έγινε επιλογή και εκκαθάριση

Προσθήκες υλικού: Δεν αναμένονται προσθήκες υλικού

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Αιτωλοακαρνανίας

ΚορυφήΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Σχετιζόμενα Τοπωνύμια:

Σχετιζόμενοι Όροι Θησαυρού:

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα