@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-AIT
Αρχεία Ν. Αιτωλοακαρνανίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-AIT_EDU441
Αρχείο Νυχτερινού Δημοτικού Σχολείου Αγγελοκάστρου  [1955-1991]
1. Μαθητολόγιο, ετών 1955-1974. 2. Γενικός Έλεγχος, ετών 1955-1974. 3. Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, ετών 1955-1989. 4. Πρωτόκολλο Αλληλ...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-AIT_EDU441

Τίτλος: Αρχείο Νυχτερινού Δημοτικού Σχολείου Αγγελοκάστρου

Χρονολογίες: 1955-1991

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής: 6 βιβλία και λυτά έγγραφα τοποθετημένα σε ένα κουτί αρχειοθέτησης.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όνομα του παραγωγού: Νυχτερινό Δημοτικό Σχολείο Αγγελοκάστρου

Διαδικασία πρόσκτησης: Παραδόθηκε από το Δημοτικό Σχολείο Αγγελοκάστρου

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

1. Μαθητολόγιο, ετών 1955-1974.
2. Γενικός Έλεγχος, ετών 1955-1974.
3. Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, ετών 1955-1989.
4. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, ετών 1960-1991.
5. Βιβλίο Πράξεων Σχολικής Εφορείας, ετών 1961-1962.
6. Βιβλίο Ταμείου, έτους 1961.
7. Κατάλογος Αναλφαβήτων Κοινότητας Αγγελοκάστρου, έτους 1967.
8. Εισερχόμενη Αλληλογραφία, ετών 1962-1977.
9. Εξερχόμενη Αλληλογραφία, ετών 1970-1974.
10. Τίτλοι εγγραφής μαθητών (ενδεικτικά ), ετών 1956-1971.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση: Δεν έγινε επιλογή και εκκαθάριση

Προσθήκες υλικού: Δεν αναμένονται

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Αιτωλοακαρνανίας

ΚορυφήΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Σχετιζόμενα Τοπωνύμια:

Σχετιζόμενοι Όροι Θησαυρού:

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα