@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-AIT
Αρχεία Ν. Αιτωλοακαρνανίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-AIT_EDU440
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγγελοκάστρου  [1930-1988]
Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Πράξεω...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-AIT_EDU440

Τίτλος: Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγγελοκάστρου

Χρονολογίες: 1930-1988

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής: 36 βιβλία και λυτά έγγραφα τοποθετημένα σε 9 κουτιά αρχειοθέτησης.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όνομα του παραγωγού: Δημοτικό Σχολείο Αγγελοκάστρου

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου: Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Πράξεων Σχολικής Εφορείας, φάκελλος Διδακτηρίου, Πρωτόκολλο και Αλληλογραφία Σχολικής Εφορείας, εισερχόμενα έγγραφα Επιθεωρητού, ΠΣΕΑ, οργανικότητα σχολείου, Πρωτόκολλα Παράδοσης-Παραλαβής, εξερχόμενη αλληλογραφία, τίτλοι εγγραφής μαθητών, βιβλία & έγγραφα Μαθητικών Συσσιτίων, Σχολικός Συνεταιρισμός, Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων, εκπαιδευτική τηλεόραση, φάκελλος καταργηθέντος Νηπιαγωγείου.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Αιτωλοακαρνανίας

ΚορυφήΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Σχετιζόμενα Τοπωνύμια:

Σχετιζόμενοι Όροι Θησαυρού:

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα