@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-AIT
Αρχεία Ν. Αιτωλοακαρνανίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-AIT_EDU459
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κανάλου  [1961-2006]
1. Μαθητολόγια (2), ετών 1961-1972, 1972-1977. 2. Γενικός Έλεγχος, ετών 1961-1977. 3. Βιβλία Μητρώου & Προόδου Μαθητών (2), ετών 1977-200...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-AIT_EDU459

Τίτλος: Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κανάλου

Χρονολογίες: 1961-2006

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής: 11 βιβλία και λυτά έγγραφα τοποθετημένα σε 2 κουτιά αρχειοθέτησης.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όνομα του παραγωγού: Δημοτικό Σχολείο Κανάλου

Διοικητική Ιστορία / Βιογραφικό Σημείωμα: Το Δημοτικό σχολείο Κανάλου της επαρχίας Βάλτου (μεταξύ των κοινοτήτων Κεχρινιάς και Λεπενούς) ιδρύθηκε το 1961 με το ΦΕΚ135 Α /24.8.1961 και καταργήθηκε τον Ιούνιο του 2006 με το ΦΕΚ 964/2006

Διαδικασία πρόσκτησης: Παραδόθηκε από το Δημοτικό Σχολείο Λεπενούς

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

1. Μαθητολόγια (2), ετών 1961-1972, 1972-1977.
2. Γενικός Έλεγχος, ετών 1961-1977.
3. Βιβλία Μητρώου & Προόδου Μαθητών (2), ετών 1977-2004, 2001-2006.
4. Πρωτόκολλα Παράδοσης-Παραλαβής, Ιουνίου 2006, λόγω κατάργησης του Σχολείου: παράδοση αρχείου, λοιπού σχολικού υλικού, οικήματος & σφραγίδων.
5. Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, ετών 1977-2005.
6. Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας (2), ετών 1997-2003, 2003-2006.
7. Βιβλίο Πρακτικών Ανάληψης Υπηρεσίας, ετών 1997-200 .
8. Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων, ετών 2002-2005.
10. Βιβλίο Βιβλιοθήκης, συνταχθέν το έτος 1998.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση: Δεν έγινε επιλογή και εκκαθάριση

Προσθήκες υλικού: Δεν αναμένονται

Σύστημα ταξινόμησης: Θεματική-Χρονολογική

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Γλώσσα και γραφή τεκμηρίου: Ελληνική / χειρόγραφο

Εργαλεία έρευνας: Συνοπτικό Ευρετήριο χειρόγραφο και ηλεκτρονικό, Ειδικό Ευρετήριο, Συνολικός ηλεκτρονικός κατάλογος περιεχομένων ΓΑΚ-Αρχείων Ν. Αιτωλ/νίας

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Αιτωλοακαρνανίας

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

Παρατηρήσεις και όνομα του/της αρχειονόμου: Τσατσά Σωτηρία

Χρονολογία περιγραφής: 8-9/11/2016

ΚορυφήΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Σχετιζόμενα Τοπωνύμια:

Σχετιζόμενοι Όροι Θησαυρού:

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα