@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-AIT
Αρχεία Ν. Αιτωλοακαρνανίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-AIT_EDU457
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Λεπενούς  [1944-1977]
1. Μαθητολόγια (6), ετών 1945-1956, 1956-1959, 1959-1962, 1962-1968, 1968-1972, 1972-1977. 2. Γενικοί Έλεγχοι (9), ετών 1944-1948, 1948-1...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-AIT_EDU457

Τίτλος: Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Λεπενούς

Χρονολογίες: 1944-1977

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής: 24 βιβλία τοποθετημένα σε 4 κουτιά αρχειοθέτησης.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όνομα του παραγωγού: Δημοτικό Σχολείο Λεπενούς

Διοικητική Ιστορία / Βιογραφικό Σημείωμα: Το σχολείο εξακολουθεί να λειτουργεί το 2016

Διαδικασία πρόσκτησης: Παραδόθηκε από το Δημοτικό Σχολείο Λεπενούς

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

1. Μαθητολόγια (6), ετών 1945-1956, 1956-1959, 1959-1962, 1962-1968, 1968-1972, 1972-1977.
2. Γενικοί Έλεγχοι (9), ετών 1944-1948, 1948-1951, 1951-1954, 1954-1957, 1958-1960, 1961-1964, 1964-1966, 1966-1973, 1976-1977.
3. Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής (8), ετών 1956-1960, 1960-1963, 1963-1966, 1966-1968, 1968-1970, 1971-1974, 1975-1976, 1976-1977.
4. Βιβλίο Πράξεων Σχολικής Εφορείας, ετών 1972-1977.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση: Δεν έγινε επιλογή και εκκαθάριση

Προσθήκες υλικού: Αναμένονται προσθήκες υλικού αφού η Σχολική μονάδα εξακολουθεί να λειτουργεί το 2016

Σύστημα ταξινόμησης: Θεματική-Χρονολογική

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Γλώσσα και γραφή τεκμηρίου: Ελληνική / χειρόγραφο

Εργαλεία έρευνας: Συνοπτικό Ευρετήριο χειρόγραφο και ηλεκτρονικό, Ειδικό Ευρετήριο, Συνολικός ηλεκτρονικός κατάλογος περιεχομένων ΓΑΚ-Αρχείων Ν. Αιτωλ/νίας

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: ΓΑΚ-Αρχεία Ν. Αιτωλ/νίας

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

Παρατηρήσεις και όνομα του/της αρχειονόμου: Τσατσά Σωτηρία

Κανόνες ή πρότυπα περιγραφής: Θεματική -Χρονολογική

Χρονολογία περιγραφής: 4-8/11/2016

ΚορυφήΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Σχετιζόμενα Πρόσωπα / Οργανισμοί:

Σχετιζόμενα Τοπωνύμια:

Σχετιζόμενοι Όροι Θησαυρού:

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα