@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-AIT
Αρχεία Ν. Αιτωλοακαρνανίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-AIT_EDU458
Αρχείο Νυχτερινού Δημοτικού Σχολείου Λεπενούς  [1955-1974]
1. Μαθητολόγια (2), ετών 1955-1965, 1965-1974. 2. Γενικοί Έλεγχοι (2), ετών 1955-1966, 1966-974. 3. Βιβλίο Πιστοποιητι\κών Σπουδής, ετών ...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-AIT_EDU458

Τίτλος: Αρχείο Νυχτερινού Δημοτικού Σχολείου Λεπενούς

Χρονολογίες: 1955-1974

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής: 5 βιβλία τοποθετημένα σε 1 κουτί αρχειοθέτησης.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όνομα του παραγωγού: Νυχτερινό Δημοτικό Σχολείο Λεπενούς

Διαδικασία πρόσκτησης: Παραδόθηκε από το Δημοτικό Σχολείο Λεπενούς

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

1. Μαθητολόγια (2), ετών 1955-1965, 1965-1974.
2. Γενικοί Έλεγχοι (2), ετών 1955-1966, 1966-974.
3. Βιβλίο Πιστοποιητι\κών Σπουδής, ετών 1973-1974.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση: Δεν έγινε επιλογή και εκκαθάριση

Προσθήκες υλικού: Δεν αναμένονται

Σύστημα ταξινόμησης: Θεματική-Χρονολογική

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Γλώσσα και γραφή τεκμηρίου: Ελληνική / χειρόγραφο

Εργαλεία έρευνας: Συνοπτικό Ευρετήριο χειρόγραφο και ηλεκτρονικό, Ειδικό Ευρετήριο, Συνολικός ηλεκτρονικός κατάλογος περιεχομένων ΓΑΚ-Αρχείων Ν. Αιτωλ/νίας

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: ΓΑΚ-Αρχεία Ν. Αιτωλοακαρνανίας

Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές ενότητες περιγραφής: Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Λεπενούς, Αρχείο Νομαρχιακής Επιτροπής Λαϊκής Επιμόρφωσης

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

Παρατηρήσεις και όνομα του/της αρχειονόμου: Τσατσά Σωτηρία

Χρονολογία περιγραφής: 7-8/11/2016

ΚορυφήΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Σχετιζόμενα Πρόσωπα / Οργανισμοί:

Σχετιζόμενα Τοπωνύμια:

Σχετιζόμενοι Όροι Θησαυρού:

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα