@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LES
Αρχεία Ν. Λέσβου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LES_ADM021
Αρχείο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής  [1988 - 2012]
Γνωμοδοτήσεις για τον χαρακτηρισμό ιστορικών διατηρητέων κτιρίων, μνημείων και έργων τέχνης (εισηγήσεις και φωτογραφίες), καταγγελίες, εν...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-LES_ADM021

Τίτλος: Αρχείο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

Χρονολογίες: 1988 - 2012

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής: 2 φάκελοι

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όνομα του παραγωγού: Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Διεύθυνση Περιβάλλοντος

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου: Γνωμοδοτήσεις για τον χαρακτηρισμό ιστορικών διατηρητέων κτιρίων, μνημείων και έργων τέχνης (εισηγήσεις και φωτογραφίες), καταγγελίες, ενστάσεις και αιτήσεις σχετικά με ανοικοδομήσεις, αυθαίρετες κατασκευές, αναπλάσεις και αποκαταστάσεις ζημιών διατηρητέων κτιρίων και περιοχών, έγγραφα σχετικά με την κατασκευή εμπορικού Λιμένα στο Μώλο Μαρμάρων Πάρου, έγγραφα σχετικά με την νομιμοποίηση του αλιευτικού καταφυγίου "Πλάκας" Δήμου Μούδρου, ενημέρωση πολιτών και παροχή πληροφοριών σχετικά με τις υποθέσεις τους, αρχιτεκτονική μελέτη για την ανάπλαση της παραλίας Κότσινα Λήμνου και πρόσβαση προς το Μεσαιωνικό Κάστρο, εκθέσεις επικίνδυνων - ετοιμόρροπων οικοδομών, έγγραφα σχετικά με το Πνευματικό Κέντρο Παλαιοκήπου, νομιμοποιήσεις κατασκευών και έργων, έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία αιολικών πάρκων, τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων και τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ, απόφαση σχετικά με την αποίμενη κτηνοτροφία στους Φούρνους και την Ικαρία, έγγραφα σχετικά με την προστασία και αξιοποίηση των ακτών Κόλπου Γέρας (Μπαλουχανάς, Καρτελάς, Χαλατσές), των Θερμών Λουτρών Δήμου Μυτιλήνης και τη διαμόρφωση της πλατείας Μικράς Ασίας Συνοικισμού Προσφύγων Δήμου Πολιχνίτου (μακροσκοπική έρευνα, εκθέσεις, αποφάσεις, χρηματοδοτήσεις, συμβάσεις κατασκευής έργου, περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας, εντολές κατανομής πληρωμής, πίνακες ημερομισθίων και προϋπολογισμού)

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Λέσβου

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα