@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-CYC
Αρχεία Ν. Κυκλάδων

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-CYC_BLA001

Τίτλος: Αρχείο Μπαμπαγιωτείου Ορφανοτροφείου Θηλέων Σύρου

Χρονολογίες: 1911-1988

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής: 344 φάκελοι σε κουτιά

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όνομα του παραγωγού: Μπαμπαγιώτειο Ορφανοτροφείο Θηλέων

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Κυκλάδων

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα