@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-IAM
Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IAM_PHO002
Συλλογή καρτ-ποστάλ Θεσσαλονίκης  [1905 - 1919]
Συλλογή ταχυδρομικών δελταρίων (cartes postales) με όψεις της Θεσσαλονίκης.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-IAM_PHO002

Τίτλος: Συλλογή καρτ-ποστάλ Θεσσαλονίκης

Χρονολογίες: 1905 - 1919

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής: 667 ταχυδρομικά δελτάρια διαστάσεων 14Χ9 εκ.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όνομα του παραγωγού: Άγνωστος

Διαδικασία πρόσκτησης: Αγορά

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου: Συλλογή ταχυδρομικών δελταρίων (cartes postales) με όψεις της Θεσσαλονίκης.

Σύστημα ταξινόμησης:

Η σειρά που ακολουθήθηκε είναι η ταξινόμηση των περιοχών της πόλης από Δυτικά προς τα Ανατολικά και από τη θάλασσα προς τα Κάστρα.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Γλώσσα και γραφή τεκμηρίου: Γαλλική/ Ελληνική/Αγγλική/Ιταλική

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

Παρατηρήσεις και όνομα του/της αρχειονόμου: Μαρία Αντωνίου

Κανόνες ή πρότυπα περιγραφής: ΔΙ.Π.ΑΠ.

Χρονολογία περιγραφής: 2009

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα